FEATURE | Focused military operations sa Leyte

Taliwas sa sinabi ng berdugong kumander nito na si Brig. Gen. Lope Dagoy na kaya na nilang “makontrol ang insurhensiya” sa isla, naglunsad ng focus military operations (FMO) ang 802nd Infantry Brigade-Philippine Army laban sa Bagong Hukbong Bayan sa Leyte mula Marso hanggang Abril. Ayon sa ulat ng BHB-Leyte Island (Mt. Amandewin Command o MAC), tuloy-tuloy na nagsagawa ang 78th IB at 93rd IB ng mga operasyong kombat, sarbeylans at pagpusisyon sa mga baryo, at buladas ng pekeng engkwentro at pagsurender para patuloy na kumita mula sa pagiging mersenaryong pwersang panseguridad at pangungupit sa programang E-CLIP.

Iba’t ibang paraan ang ginagawa ng 802nd IBde para panatilihin ang postura nitong wala nang BHB sa Leyte. Tampok dito ang estilong “shotgun method,” o paraang dumog gamit ang malaking pwersa at malakihang operasyong militar upang habulin ang yunit ng BHB na matutunugan nila sa lugar. Kasabay nito, nagpapakalat ang militar ng disimpormasyon gaya ng mga gawa-gawang operasyon, engkwentro, o maramihang pagsurender.

Sa katimugan ng Leyte, naglunsad ng operasyong kombat ang lakas-kumpanyang pwersa mula sa 78th Infantry Battalion sa hindi bababa sa 11 baryo sa mga bayan ng Mahaplag at Abuyog sa Leyte, at Sogod at Bontoc sa Southern Leyte. Sustenido ring pinosisyunan ng mga sundalo ang mga baryo kung saan nagsagawa sila ng operasyong Retooled Community Support Program (RCSP), kabilang ang Pandan, Maligaya, at Sta. Cruz sa Mahapalag, Pinamanagan sa Abuyog, Kahupian at Pancho Villa sa Sogod, at Ulisihan sa Bontoc. Tinatakot, ipinapatawag sa kampo ng militar at sapilitan nilang pinapasurender ang mga natukoy nilang lider-magsasaka at pinagdududahang sumusuporta sa BHB. Binabantayan din ang kilos ng mga residente maging ang pagpunta nila sa sakahan habang ilang gabing nakita ng masa na nagpalipad ng drone.

Bukod sa mga baryo, pinupusisyunan din ng mga sundalo ang kakalsadahan. Kabilang dito ang haywey sa Hilongos at Mahaplag kung saan nagsisilbi silang “pwersa panseguridad,” at sa Sogod kung saan kasama nila ang mga pulis sa tsekpoynt na para umano sa kanilang kampanya kontra COVID-19. Pananakot pa ng mga ito, kung malaman nilang mayroong COVID-19 ang dadaan sa tsekpoynt ay maaari nila ito agad na patayin.

Samantala, sa ikatlong distrito ng Leyte, higit 100 tropa ng 93rd Infantry Battalion ang naglunsad ng higit isang linggong operasyon sa halos siyam na baryo kabilang ang Monterico, San Vicente, at Manlilinao sa Ormoc, at Bulak sa Matag-ob. Nagpalipad pa ng helikopter ang militar upang magbaba ng mga sundalo sa nasabing lugar. Sa ibang bahagi ng Ormoc, nagsanib pwersa ang AFP at PNP upang magsagawa ng operasyong kombat sa mga baryo ng Biliboy, Donghol, Mahayag, Boroc at Hugpat mula noong huling linggo ng Pebrero hanggang unang linggo ng Marso. Nagtayo din ng tsekpoynt ang militar sa mga hangganan ng Ormoc at Kananga. Sa loob ng Kananga, pinusisyunan ang baryo ng Rizal at nagtayo ng tsekpoynt sa mismong bayan.

Pinahihigpit ng mga sundalo ang seguridad sa lugar para sa isang kalapit na proyektong ekoturismo na dinedebelop ni Leyte 3rd District Representative Vicente “Ching” Veloso. Ang pinaplanong resort na itatayo sa lupang bagong bili ni Veloso ay tumatagos mula sa bayan ng Matag-ob hanggang sa Merida.

Nagpapatupad din ang 802nd IBde ng kampanyang surender sa pamamagitan ng programang E-CLIP. Sa bayan ng Carigara, ipinapamayagpag ng militar ang maramihan nilang napasurender gayong matagal nang sumuko ang mga ito o kaya ay nakailang ulit nang sumurender.

Sa ikalawang distrito, sa mga bayan ng San Isidro at Calubian, pinagmamayabang ng 802nd IBde ang 262 diumano’y mga dating rebelde na maramihang sumurender noong Pebrero. Pinaglalawayan nito ng mga upisyal nito gaya ni Gen. Dagoy ang tinatayang P6,258,000 halaga ng “benepisyo” para sa mga sumurender na ito sa ilalim ng E-CLIP. Hindi naman kasi buong-buo na nakukuha ng mga “benepisyaryo” ang nasabing halaga at kinukurakot lang ng matataas na upisyal militar.#

FEATURE | Focused military operations sa Leyte