BHB-Lanao, nakighiusa sa Ramadan

,

Nagkighiusa ang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Lanao sa pagdumdum sa katawhang Moro sa Ramadan, ang sagradong panahon alang sa mga Muslim sa tibuok kalibutan. Isip pakighiusa, miduyog sa pagpuasa ang mga Pulang manggugubat niadtong Abril 12, ang unang adlaw sa Ramadan. Ika-upat nga Ramadan na kini sukad nga gibun-ob sa rehimeng Duterte ang Marawi ug gipalayas ang mga residente dinhi. Hangtud karon, daghang Moro pa gihapon ang wala nakabalik sa syudad ug nagsalig lamang sa ayuda ug tabang sa mga internasyunal nga ahensya. Padayon pa nga migrabe ang ilang kahimtang sa mga sentro sa ebakwasyon tungod sa pandemyang Covid-19.

Taliwala sa grabeng pag-antus, padayon nga ginapalayas sa rehimen ang mga Moro sa ilang mga komunidad. Lakip kanila ang 1,500 pamilya gikan sa Barangay Pusaw, Sharif Saydona Mustafa ug 600 pamilya gikan sa Barangay Kitango, Datu Saudi Ampataun nga napugos nga magbakwit bunga sa paturagas nga pagpamomba ug pagpangistraping sa militar. Dugang sila sa mga bakwit nga maglisud sa pagpatuman sa Ramadan karong tuiga.

Nanawagan ang BHB-Lanao sa katawhang Moro nga padayon nga mangandoy og katilingbang gawasnon, kung asa pagatahuron ang ilang katungod sa kaugalingong paghukum.

BHB-Lanao, nakighiusa sa Ramadan