Paggrabe sa mga hate crime batok sa mga Asian-American sa US

,

Nagkagrabe ang ginatawag nga mga hate crime batok sa mga Asian-American sa United States (US). Ang hate crime mao ang krimen nga nakabase sa kasilag sa partikular nga kolor, kaliwat, relihiyon, gigikanang nasud o etniko, edad, ug kasarian. Lakip dinhi ang kaso sa usa ka 65 anyos nga Pilipina nga gisipasipa sa ulo sa New York. Sa parehong adlaw, usa ka lalaking Asian-American ang nakitang wala nay kinabuhi sa subway (sistema sa tren) sa parehong syudad. Matud sa pulis sa New York, misaka gikan sa duha niadtong 2019 ngadto sa 28 ang nataho nga mga hate crime sa syudad niadtong 2020. Sa unang mga bulan pa lamang sa 2021, mikabat na kini sa 30.

Sa tibuok US, aduna nay nataho nga 3,800 ka hate incident ang Stop AAPI Hate, usa ka non-governmental organization, batok sa mga Asian-American niadtong 2020. Usa sa pinakatataw ang pagpamusil niadtong Marso 17 sa Atlanta sa tulo ka negosyong gipanag-iyahan sa mga Asian-American niadtong Marso 17. Sa walo nga napatay sa pagpamusil, unum ang babayeng Asian-American.

Layong mas taas ang tinuod nga ihap sa mga hate incident tungod kay kadaghanan niini, sama sa mga pagtudlo-tudlo, rasistang pagpamalikas ug diskriminasyon, ang wala nataho sa mga Asian-American. Daghan usab ang wala ginaila nga hate crime sa mga pulis ug arbitraryong gikategorisa isip mga ordinaryong krimen lamang.

Gibasol sa kadaghanan ang rasistang mga pamahayag sa kanhing presidente sa nasud nga si Donald Trump sa pagsaka sa kaso sa hate crime batok sa mga Asian-American. Niadtong unang mikuyanap ang pandemya, gitawag ni Trump ang Covid-19 nga “China virus,” “Wuhan virus” ug bisan “Kung flu.” Gipaypayan niini ang kanhi nang xenophobia (dili rasyunal nga kahadlok sa mga estranghero) sa pipila ka seksyon sa mga Amerikano batok sa mga Asian-American.

Nakaugat ang xenophobia sa mga Asian-American sa deka-dekada na nga diskriminasyon sa sistemang panglawas batok sa mga Asian, sa partikular sa mga Chinese. Sa tunga-tunga sa 1910-1940, dayag nga gibawal sa US ang pagsulod sa mga mamumuong Chinese sa nasud gamit ang hinungdan nga nagadala sila og mga sakit. Dugang dinhi ang pagtan-aw nga “ginailog” sa mga langyawng mamumuo ang mga trabaho sa nasud. Sa misunod nga mga tuig, labaw kining gipagrabe sa panglantaw nga ang mga Asian-American “kugihan, masunuron ug maalam o maayo sa matematiks” ug sa ingon seryosong makakumpitensya sa pagpangita og limitadong trabaho.

Sa kasamtangan, gibanabana nga anaa sa 20 milyon ang Asian-American sa US. Pinakadaghan kanila ang adunay kaliwat nga Chinese, kasunod ang mga adunay kaliwat nga Pilipino ug Indian. Ang uban pang dagkung grupo ang mga Vietnamese, Korean ug Japanese.

Paggrabe sa mga hate crime batok sa mga Asian-American sa US