Panawagan sa Mayo Uno 2021: Makatarungang ayuda ug dugang suhulan, ihatag na!

,

Gisugdan niadtong Abril 16 sa Kilusang Mayo Uno, katimbayayong ang mga unyon ug uban pang organisasyon sa mamumuo, ang serye sa mga protesta aron itambol ang panawagan alang sa ₱10,000 ayuda para sa tanang nawad-an og trabaho ug ₱100 kada adlaw nga subsidyo para sa mga mamumuo ug mamumuong panguma. Sa maong adlaw, nagpahigayon ang mga mamumuo og “kalampagan” sa Mendiola sa Manila City aron ipanawagan usab ang pagpataas sa minimum nga suhulan ngadto sa ₱750 kada adlaw. Nidtong Abril 19, nagmartsa ang kapin 100 myembro sa 10K Ayuda Network sa Quezon City aron magsumite og petisyon alang sa ₱10,000 ayuda sa 18 milyong pamilya sulod sa duha ka bulan. Sa Davao City, aduna usay padyak protesta niadtong Abril 9.

Niadtong Abril 15, nagpetisyon ang Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura sa Department of Labor and Employment (DOLE) nga umentuhan sa ₱100 ang suhulan sa 10.3 milyong mamumuong panguma. Gisumite ang petisyon luyo sa pagbasura sa ahensya sa susamang petisyon sa Defend Jobs Philippines sa hinungdan nga dili niini langkob ang paghatag og “across-the-board” nga umento.

Katugbang lamang sa duha ka adlaw nga suhulan sa NCR ang ₱1,000 ayuda gikan sa kinatibuk-ang ₱23 bilyon nga gigahin sa rehimeng Duterte nga ayuda niadtong gipahamtang niini ang duha ka semanang gipahugot nga lockdown sa National Capital Region ug upat pang prubinsya. Gamay kaayo kini kumpara sa ₱420 bilyong paketeng ayudang balaodnon karon sa Kongreso isip Bayanihan 3 ug sa ₱1.5 trilyong pakete nga sugyot sa Ibon Foundation aron mahimong mahinungdanon ang ayuda sa nagkadaghang pamilyang gipaantus sa hilabihan ka dugay nga lockdown.

Sa usa ka pagtuon sa mga kabus nga komunidad sa National Capital Region nga gipagula sa Economic Policy Research Institute niadtong Disyembre 2020, halos tanang mga kabus nga pamilya (19 sa 20) ang nagsulting nawad-an sa trabaho o kita sa 2020. Labaw sa katunga (65%) lamang kanila ang nagsulting nakadawat og pinansyal nga ayuda. Mayorya (92%) sa maong mga pamilya ang nagtaho nga adunay usa o kapin usa pa ka myembro nga bulnerableng matakdan sa Covid-19 (tigulang, mandos, gagmayng bata, adunay sakit o kabilinggan.)

Subay sa senaryong mihagba og 30% ang kita sa mga kabus nga pamilya ug dili tanan nakadawat og ayuda, gibanabana sa ahensya nga midoble ang ginatawag nga national poverty headcount ratio (o porsyento sa populasyon nga nabuhi sa $1.90 o ₱90 kada adlaw) gikan 16.8% niadtong 2018 ngadto 32.8% sa 2020.

Lakip sa mga mitiurok ang kahimtang sa kinabuhi ang minilyong nawad-an sa trabaho ug kita. Anaa sa 12 milyong mamumuo ang wala o kulang ang trabaho niadtong Pebrero. Wala pa dinhi ang kapin usa ka milyon nga gitangtang sa sarbey sa pwersa sa kusog pamuo sa parehong panahon.

Mayorya sa nakakita og trabaho sukad nga subling giablihan ang ekonomya ang anaa sa trabahong ubos ang suhulan, kontraktwal o impormal. Matud pa gihapon sa Ibon Foundation, sa 1.9 milyon nga nabalik o bag-ong trabaho niadtong Pebrero, 48% o 923,000 ang partaym (walay 40 ka oras kada semana) ug 23% ang nakakategoryang “adunay trabaho, apan wala sa lugar sa trabaho” (mamahimong absent o naka-leave tungod sa sakit o kwarantina, o napugos nga “magbakasyon” nga walay bayad tungon sa temporaryong pagisrado/pagkibhang sa mamumuo sa ginatrabahuang empresa o negosyo.)

Panawagan sa Mayo Uno 2021: Makatarungang ayuda ug dugang suhulan, ihatag na!