Mga bayani ng Kalinga

,

Pinagpupugayan ng rebolusyonaryong kilusan ng Kalinga sina Rudy Daguitan (Ka Pinpin) at Nora Miguel (Ka Lanie), kapwa mga beteranong Pulang mandirigma ng prubinsya. Napaslang ang dalawa sa isang labanan noong Marso 15 sa Barangay Gawaan, Balbalan. Si Ka Pinpin ay isang kadre militar habang si Ka Lanie ay isang mahusay na medik. Pinanday silang dalawa ng mga pagsubok mula pa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto at muling pagpapasigla ng kilusang rebolusyonaryo sa prubinsya. Agbiag dagiti bannuar ti umili!

Mga bayani ng Kalinga