9 na opensiba ng BHB sa 9 na araw

,

Siyam na taktikal na opensiba ang inilunsad ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa mga prubinsya ng Davao Oriental, Quezon, Occidental Mindoro, Camarines Sur, Northern Samar at Samar sa loob ng siyam na araw. Labing-anim ang napaslang at 18 ang nasugatang tropa ng kaaway sa mga opensibang ito.

Sa Davao Oriental, inambus ng BHB ang sasakyang militar sa haywey sa Sityo Tagawisan, Badas, Mati City, umaga ng Mayo 30. Iniulat ng mga saksi na dalawa ang napaslang na elemento ng 66th IB na lulan nito. Ang lugar ng ambus ay isang kilometro lamang ang layo sa tsekpoynt ng PNP Task Force Mati.

Sa Quezon, inambus ng BHB ang mga tropa ng 85th IB sa Barangay Batbat Sur, Buenavista noong Hunyo 6. Isang sundalo ang napaslang at dalawa ang nasugatan.

Sa Occidental Mindoro, tinambangan ng BHB-Mindoro ang pinagsanib na pwersa ng 203rd IBde at pulis na lulan ng isang sasakyang militar sa Sityo Banban, Nicolas, Magsaysay noong Mayo 28. Papunta ang naturang yunit sa isang programang kontra-insurhensya sa katabing barangay kasama ang ilang upisyal ng lokal na gubyerno. Tatlo ang kumpirmadong napaslang. Apat sa 10 nasugatan ay nasa malubhang kundisyon.

Pinasubalian ng BHB-Mindoro ang paratang ng 203rd IBde na si Governor Ed Gadiano ang target ng pananambang. Anito, tiniyak ng mga Pulang mandirigma na makalampas ang sasakyang may lulang sibilyan bago isinagawa ang armadong aksyon.

Dalawang magkasunod na pananambang ang inilunsad ng BHB-West Camarines Sur laban sa mga tropa ng 9th IB sa Barangay Cambalidio, Libmanan noong umaga ng Mayo 30. Apat ang naulat na sugatan sa mga sundalo.

Samantala, anim na sundalo ang napatay sa magkakasunod na atake ng BHB-Western Samar (Arnulfo Ortiz Command). Dalawa ang napatay sa magkasabay na operasyong haras sa mga barangay ng San Nicolas at Can-aponte, San Jose de Buan noong Mayo 31. Tatlong Pulang mandirigma ang nasugatan at kaagad ginamot ng mga medik.

Apat naman ang napaslang habang tatlo ang sugatan sa nag-ooperasyong tropa ng 43rd IB sa operasyong haras ng BHB sa hangganan ng Barangay Dawo at Barangay Bayo, Oquendo District, Calbayog City noong Mayo 24.

Sa parehong araw, pinaputukan ng BHB-Northern Samar (Rodante Urtal Command) ang nagooperasyong tropa ng 20th IB sa Barangay San Miguel, Las Navas. Apat na sundalo ang kumpirmadong napaslang sa insidente.

9 na opensiba ng BHB sa 9 na araw