G7 at NATO, ginamit ng US laban sa China

,

Sa gitna ng pananalasa ng pandemyang Covid-19, lalupang titindi ang ribalan ng mga imperyalistang bansa bunsod ng katatapos na mga pulong ng Group of Seven (G7) at NATO nitong ikalawang linggo ng Hunyo.

Nagtapos ang tatlong araw na G7 Summit sa Southwestern England noong Hunyo 13 kung saan pinagtibay nito ang resolusyong labanan ang lumalaking impluwensya sa ekonomya at militar ng China sa buong mundo.

Sa pulong, nirepaso ng G7, na kinabilangan ng United States, United Kingdom, France, Canada, Germany, Italy at Japan, ang matitingkad na pangyayari sa mundo sa nakaraang 40 taon. Pinansin nito ang ekonomya ng China na noong 1979 ay mas maliit pa sa Italy. Pumapangalawa na ngayon ang China sa pinakamayayamang bansa at dumidikta sa takbo ng pulitika sa mundo.

Upang kontrahin ito, mag-aalok ang G7 sa mahihirap at may katamtamang-laking ekonomyang bansa ng enggrandeng programang imprastrukturang Build Back Better World (B3W). Layon ng B3W na tapatan ang trilyong dolyar na proyektong imprastrukturang Belt and Road Initiative ng China.

Maliban sa banta ng China, nangako rin ng suporta ang G7 sa pagsawata sa pandemya at iba pang susulpot sa hinaharap, at sa pagbabawas sa paggamit ng karbon. Gayunman, binatikos ito ng mga kritiko dahil ang pangakong $1 bilyong pondo ay lubhang maliit para labanan ang climate change. Sinabi rin ng mga aktibista sa climate change na hungkag at hanggang pangako lamang ang pagharap sa pagkasira ng kalikasan dahil wala itong detalyadong plano.

Noong Hunyo 14, itinulak ng US sa pulong ng North Atlantic Treaty Organization Summit sa Belgium ang resolusyong palakasin ang alyansa ng European Union laban sa China at suportahan ang mga rehimeng kontra-Russia sa Georgia at Ukraine.

G7 at NATO, ginamit ng US laban sa China