Sa ika-123 Araw ng Kalayaan: Pagmamanikluhod ni Duterte sa China at US

,

Ginunita ng demokratikong mga sektor ang ika-123 Araw ng Kalayaan noong Hunyo 12 sa pamamagitan ng isang protesta sa harap ng embahada ng China sa Makati City.

Kinundena nila ang pagbenta ni Rodrigo Duterte sa West Philippine Sea sa China kapalit ng suhol, utang at pabor. Binatikos din nila ang pagtatangka niyang baguhin ang konstitusyon upang bigyan ng kapangyarihan ang mga dayuhang korporasyon na buong pagmay-arian ang mga empresa sa mga estratehikong industriya at mga lupain sa bansa.

Nagtipon muna ang mga raliyista sa Quezon City at Rajah Sulayman sa Maynila bago tumulak tungong embahada. Nagkaroon din ng katulad na mga pagkilos sa Zambales, Cavite, Cebu, Bacolod at Davao.

Dalawang araw matapos nito, isinuspinde ni Duterte ang proseso ng pagbabasura sa tagibang na Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at US sa pangatlong pagkakataon. Ito ay matapos isumite ng mga upisyal ng rehimen ang binagong kasunduan na naglalaman ng dagdag na mga maka-US na probisyon. Pangunahin dito ang paggamit ng US sa mga teritoryo ng Pilipinas na nakaharap sa South China Sea bilang imbakan ng mga misayl at armas para salagin ang mga atake ng China. Bahagi ito ng pakanang Pacific Deterrence Initiative na naglalayong protektahan ang US. Kapalit ng dagdag na mga teritoryong isusuko ng rehimen ay ang mga armas at ayudang militar na ipinangako ng US sa Armed Forces of the Philippines.

Sa ika-123 Araw ng Kalayaan: Pagmamanikluhod ni Duterte sa China at US