8 armadong aksyon sa 6 na prubinsya

,

Walong armadong aksyon ang inilunsad ng mga yunit ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Negros Oriental, Northern Samar, Oriental Mindoro, Surigao del Sur, Capiz at Agusan del Norte mula Hulyo 25 hanggang Agosto 14. Hindi bababa sa walong sundalo ang napatay sa mga ito.

Isang elemento ng 62nd IB ang napatay sa mga operasyong haras ng BHB sa Negros Oriental noong Agosto 11. Isang pulis din ang nasugatan sa Los Angeles, Butuan City noong Hulyo 27. Isa pang sundalo ang napatay sa opensiba ng sa Barangay Victory, Las Navas sa Northern Samar noong Hulyo 9.

Oriental Mindoro. Apat na sundalo ang napatay at dalawa ang nasugatan nang pasabugan ng sila ng BHB-Mindoro sa kanilang kampo sa Barangay Panaytayan, Mansalay, Oriental Mindoro noong Agosto 4.

Pinasabugan din ng BHB ang komboy ng anim na sasakyang militar sa Sityo Tambangan, Barangay San Juan, Bulalacao noong Agosto 14.

Capiz. Pinarusahan ng BHB si Cpl. Frederick Villasis ng 12th IB noong Agosto 11 sa Barangay Lahug, Tapaz. Nakumpiska sa kanya ang isang pistolang Glock. Imbwelto siya sa masaker at maramihang pang-aaresto sa mga magsasakang Tumandok noong Disyembre 30.

Surigao del Sur. Dalawa ang sugatan at isa ang patay sa tropa ng 36th IB sa operasyong haras ng BHB-Surigao del Sur sa hangganan ng Barangay Bayogo, Madrid noong Hulyo 25. Pinaputukan din ng BHB ang mga elemento ng 75th IB na humahalihaw sa Barangay Bolhoon, San Miguel noong Hulyo 29.

8 armadong aksyon sa 6 na prubinsya