Pagpatin-aw lambigit sa depensiba sa usa ka yunit sa BHB-Agusan del Sur kaniadtong Enero 18, 2022

,

Giangkon sa BHB-Agusan del Sur nga nakahiagom kini og depensiba kaniadtong Enero 18, 2022 batok sa tropa sa 3rd Special Forces Battalion didto sa barangay San Lorenzo, Prosperidad, Agusan del Sur.

Walay angay’ng ipasigarbo ang 3rd SFB niini nga panghitabo. Dili tinuod ang pamahayag sa 3rd SFB nga gisuka na sa masa ang mga Pulang manggugubat, hinungdan kuno pagkareyd niini. Nagtabang ang BHB-ADS aron makaangkon og yuta ang mga mag-uuma, pagpaubos sa usura, pagpaubos sa abang sa mga himan panguma, ug pagpataas sa presyo sa produkto nila. Naga-edukar alang sa maayong pag-atiman sa panglawas ug nagakampanya sa mga tawo nga magpamass testing ug magpabakuna arin mabatukan ang Covid-19. Kining tanan dili binuhatan sa mga terorista.

Ang tinuod nga mga terorista mao ang AFP/PNP ug rehimeng Duterte. Dinaghan ug legal nga nagapatay og mga inosenteng sibilyan sa iyang gera kontra droga ug gera batok sa rebolusyonaryong kalihukan.

Pagpatin-aw lambigit sa depensiba sa usa ka yunit sa BHB-Agusan del Sur kaniadtong Enero 18, 2022