TUGON: Mga Piling Akda hinggil sa Demokratikong Gubyernong Bayan

, ,

TUGON: Mga Piling Akda hinggil sa Demokratikong Gubyernong Bayan TUGON: Koleksyon ng mga artikulo ni Kasamang Patnubay de Guia, tagapagsalita ng NDF Southern Tagalog, hinggil sa Demokratikong Gobyernong Bayan. Kaiba sa TINIG, na koleksyon ng kanyang mga pahayag, ang TUGON ay tinipon naman na mga artikulo mula sa kanyang kolum sa Kalatas, ang pahayagan ng rebolusonaryong mamamayan ng Timog Katagalugan. DOWNLOAD

TUGON: Mga Piling Akda hinggil sa Demokratikong Gubyernong Bayan