10 ka gisisante sa Wyeth-Nestle, napabalik sa unyon

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Nagpahingusog sa Wyeth Philippines Progressive Workers Union (WPPWU) DFA-KMU ang pagpabalik sa dili moubos 10 ka mamumuo nga gitangtang sa kumpanya sa ikatulo ug ulahing pakignegosasyon niini sa maneydsment niadtong Hunyo 16 sa Calamba, Laguna. Lakip dinhi ang lider ug upat ka upisyal sa unyon. Sa kinatibuk-an, 22 na lamang ang wala pa nidawat sa ginatanyag sa maneydsment nga Enhanced Separation Package (ESP). Gikan kini sa panawagang ibalik ang 145 ka mamumuo.

Napanghingusog usab sa unyon ang pagpataas sa ESP alang sa tanang midawat nga matangtang sa trabaho, ingonman ang pagpalugway sa pagtubag sa kumpanya sa galastuhon sa adunay grabeng sakit. Ang “separation package” usa ka pakete sa suhulan ug mga benepisyo nga pagadawaton sa usa ka gisisanteng mamumuo. Sagad nga nakabase kini sa gidugayon sa iyang pagtrabaho sa usa ka kumpanya.

Daku ang pasalamat sa unyon sa tanang misuporta sa ilang pakigbisog. “Wala man nato napabalik ang tanang gitangtang, subli man usab niining gipamatud-an nga bugtong sa panaghiusa ug pagsukol adunay kadaugnang masaligan,” pamahayag sa WPPWU.

10 ka gisisante sa Wyeth-Nestle, napabalik sa unyon