Treyning, inilunsad ng BHB-Western Samar

,
Ang artikulong ito ay may salin sa EnglishBisaya

Mahigpit 30 Pulang mandirigma at upisyal ng BHB sa Samar ang nagsipagtapos ng batayang kurso pangmilitar noong ikatlong linggo ng Hulyo. Nailunsad ang gayong pagsasanay sa gitna ng tuluy-tuloy na operasyon ng militar sa erya.

Sinentruhan nito ang piling mga paksa na pinaka-angkop sa mga gawaing haharapin.

Nagtagal nang 12 araw ang pagsasanay. Nagkaroon ng maliit na salu-salo bilang pagdiriwang sa pagtatapos.

Naging susi sa matagumpay na paglulunsad ng pagsasanay ang mahigpit at mainit na suporta ng masa na walang sawang nagtaguyod at nagbigay ng tulong sa mga kasama.

Treyning, inilunsad ng BHB-Western Samar