Sa ika-51 taon ng Batas Militar, Ibasura ang Terror Law, biguin ang pasistang terror sa TK

Sa ika-51 taon ng komemorasyon ng Batas Militar, nag-protesta ang mamamayan ng Timog Katagalugan bitbit ang panawagan na “Biguin ang pasistang terror sa Timog Katagalugan! Ibasura ang Anti-Terror Law! Mamamayan, magkaisa para sa karapatan, kalayaan at kabuhayan!”

Sa harap ng Korte Suprema, nanawagan ang delegasyon na itigil ang malawakang paglabag sa karapatang pantao sa rehiyon at ang paggamit sa Anti-Terrorism Act of 2020 (ATA) laban sa mga human rights defenders at sa mamamayan. Ayon sa KARAPATAN Southern Tagalog, 19 ang sinampahan ng kasong paglabag sa ATA, kasama rito ang mga magsasaka, kabataan, taong simbahan at tagapagtanggol ng karapatang pantao na sina Rev. Edwin Egar at Rev. Glofie Baluntong.

Nagsumite ng bukas na liham ang mga biktima ng ATA na sina Kenneth Rementilla, Jasmin Rubia, Hailey Pecayo at John Peter Garcia para itulak ang Korte Suprema na ibasura ang ATA. Kinwestiyon din nila ang sistema ng hustisya sa bansa at kung paano nito isinasantabi ang pagtatanggol sa karapatang pantao sa gitna ng terorismo ng estado.

Sumama ang delegasyon ng Timog Katagalugan sa pambansang programa sa Liwasang Bonifacio at nagmartsa patungong Mendiola Peace Arch. Inawit nila ang “Bayan Ko” bilang pag-alaala sa paglaban ng mamamayan noong Batas Militar at hamon sa kasulukuyang henerasyon na labanan ang panunupil at tiraniya sa ilalim ng rehimeng US-Marcos-Duterte.

“Hindi man hayagang deklarado ang Batas Militar, ramdam na ramdam ng mga mamamayan ng Timog Katagalugan ang puti at pasistang lagim sa tumitinding militarisasyon sa mga komunidad, pagsasampa ng mga gawa-gawang kaso, at paghuli at pagpatay sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao. Kung may Martial Law noon, may Terror Law ngayon,” ayon kay Charm Maranan, tagapagsalita ng Defend Southern Tagalog.

Tinukoy din ng Defend Southern Tagalog ang papel ng US sa pananalasa ng terorismo sa bansa. Tumungo sila ng US Embassy upang kundenahin ang paglakas ng presensya ng US sa bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng dagdag na base militar at paglalagak ng armas pandigma na naglalagay sa mamamayang Pilipino sa panganib.

Ayon kay Kyle Salgado na tagapagsalita ng Bagong Alyansang Makabayan Timog Katagalugan, “parehas na tuta si Marcos Sr. at Marcos Jr. kung saan patuloy silang nagpapakatuta sa Estados Unidos na lalong nagpakonsentra ng kanilang kapangyarihan kapalit ng pandarambong at paghahari ng imperyalismong Estados Unidos sa ating bansa.”

Protesta ng kabataan sa TK
Naglunsad ng mobilisasyon ang mga kabataan mula sa Timog Katagalugan sa Unibersidad ng Pilipinas Los Baños (UPLB) noong Setyembre 20. Sa temang “Martial Law noon, Terror Law ngayon!”, tinalakay kung paano sinasalamin ng de-facto na Batas Militar ng ilehitimong pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang diktadura ng kanyang ama.

Tinuligsa nila ang ATA na ginagamit upang supilin ang karapatan sa pag-oorganisa at pagpapahayag. Inihambing nila ang Batas Militar at paggamit ng ATA ngayon laban sa mga aktibista. Ito ay sa gitna ng tumitinding militarisasyon sa rehiyon, at sa lumalalang krisis sa ekonomiya na minarkahan ng nagtataasang presyo ng mga batayang bilihing bigas at langis.

Sinimulan ang programa sa harap ng Oblation ng UPLB, kung saan nanguna sa pagsasalita si John Peter Garcia, isa sa mga kinasuhan sa bisa ng ATA. Ipinaalala niya ang malaking gampanin ng mga kabataan upang tutulan ang pananaig ng pasismo.

“Kung noon ay napakalaki ng ginampanan na tungkulin ng mga kabataan sa pagpapatalsik ng isang diktador, ganoon din ang inaasahan sa atin ngayon,” ani Garcia.

Binigyang-diin naman ng iba pang mga tagapagsalita na bagaman tahasan ang pag-abuso sa kapangyarihan ng mga pasistang nasa poder, marami pa rin ang pinipiling tumindig at lumaban.

Matapos ang isang snake rally ay nagpatuloy ang programa sa Carabao Park, UPLB.

Nagsalita ang mga representante mula sa mga lider-estudyante, mamamahayag, at kababaihan.

Sa pagtatapos ng programa, winasak ng mga kabataan ang isang obrang may mukha ng mag-amang Marcos na pinaliligiran ng mga salitang “Terror Law”, “Martial Law”, at iba pang mga simbolo ng diktadura at pasistang rehimen.###

Ibasura ang Terror Law, biguin ang pasistang terror sa TK