ni Ka Bingbing Tam Lumaban!*

,

Tila may dalang unos ang tunog ng fighter jet
Ang paglagapak ng bomba mula sa FA50
Ang sunud-sunod na lipad ng bala ng howitzer
Walang habas na istraping mula sa helikopter

Desperadong sindakin ang kaingin at kagubatan
Balutin sa bangungot at lagim ang kabundukan
Nais durugin ang mamamayang naninindigan
Iwalay sa lupaing ninuno ang Mangyan

Panata ng rehimen: ihatid ang terorismo
Sagad-sa-buto ang pagkahayok sa dugo
Mangamkam ng lupa, maglingkod sa imperyalismo
Wasakin ang buhay ng magsasaka’t katutubo

Hinding-hindi maninikluhod ang taumbayan
Natutong sa pagbubuklod humugot ng tapang
Binibigo ang bawat dumog at pagsaklot
Iniigpawan ang takot, nangingibabaw ang poot!

Ang lupa ay sa tao! Malaon na itong napatunayan
Dating mga pastuhan ang siya ngayong nililinang
Balikan ang kasaysayan, di ba’t api ay lumaban?
Tigreng papel ang kaaway sa lakas ng mamamayan!

___
*Tayo’y lumaban! sa salitang Mangyan
Nilikha sa atrasan matapos ang paglagapak ng bomba mula sa FA50 fighter jet ng kaaway sa Barangay Monteclaro, San Jose, Occidental Mindoro.

Tam Lumaban!*