Kawayan ba ang sagot sa sikmurang kumakalam?

Magtanim ng kawayan para sa dayuhan, ito ang alok ng pamahalaan sa mga katutubong walang mailaman sa kumakalam na tiyan. Kawayan nga ba ang sasagot sa kagutuman? O ito’y bubusog lamang sa bulsa ng mga dayuhan?

Ito na ba ang bagong Pilipinas? Sa ngayon, lumalala ang krisis pang-ekomomya at kitang-kita ang pagdami ng mahihirap. Milyun-milyon na ang hindi nakakakain ng sapat sa isang araw. Ayaw pa mag paawat sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Patuloy pang dinarambong ng mga burgesya-kumprador at panginoong maylupa ang likas na yaman. Winawasak ang kalikasan at inaagaw ang lupa sa mga magsasaka. Magkasabwat ang dayuhang negosyante at pamahalaan sa paglustay sa pera ng mamamayan. Mula sa samut-saring proyekto na wala namang pakinabang sa sambayanang Pilipino.

Gaya ng 1 Billion Kawayan Project ng Kapwa Agri Ventures at Rizome Philippines na planong itanim sa 5,000 ektaryang lupang saklaw ng Aurora-Pacific Economic Zone Authority (APECO). Mga lupang produktibo at dating natataniman ng palay at gulay.

Lilinlangin lang ang masang magsasaka at mga katutubo sa kunwang nakabubuhay na proyekto. Aambunan ng barya ang magsasaka, pero kalaunan kukunin ng kumpanya ang kanilang lupa. Isang bilyong pondo para sa kawayan, tiyak na masasayang lang, gaya ng mga kawayang sinadyang pabayaan para pagkakitaan sa ilalim ng mapanglinlang na National Greening Program.

Dapat ituon ni Marcos Jr ang kanyang makitid na utak, sa paglala ng krisis at kagutumangs nararanasan ng masang anakpawis. Ibuhos ang atensyon sa mamamayan at huwag sa dayuhan.

Magtanim upang may makain! Masang magsasaka ang magpapasya para sa kapakanan ng kapwa mahihirap. Biguin ang mapangwasak na proyekto. Magsasaka ang lilikha ng lipunang hindi umaasa sa dayuhan, kasama ang sambayanang pilipino. Higit lalong magsumikap na manawagan at umalma, mula sa mga proyektong hindi makakatulong sa magsasaka. Ipaglaban ang lupa, lupang buhay ng magsasaka! 🔥

Kawayan ba ang sagot sa sikmurang kumakalam?