Militaristang tunguhin ng APECO, maghahatid ng ibayong karahasan at panunupil sa mamamayan ng Aurora

Papalalang panunupil kaakibat ng ibayong pangangamkam ng lupa sa masang magsasaka sa probinsya ng Aurora ang kahulugan ng militaristang pagpihit ng Aurora Pacific Economic Zone and Freeport Authority o APECO. Kamakailan lamang ay pormal na pumasok ang APECO sa pakikipag-ugnayan at pakikipag-sosyo sa Philippine Aerospace Development Corporation o PADC para simulan ang pagtatayo ng pinaka-unang National Defense Hub sa bansa. Ang layunin ng pakikipag-sanib na ito ay ang transpormasyon ng APECO bilang isang pasilidad pang-industriya-militar para sa pambansang depensa sa loob ng 25 kilometrong saklaw ng economic zone ng APECO.

Ang PADC ang isa sa mga pangunahing nasa likod ng Self-Reliant Defense Posture Program (SRDP) of the Philippines at ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Malaunan ang APECO ay ang magiging sentro ng Maintenance/Repair/Overhaul (MRO) operations ng PADC. Ito ang magiging assembly sites ng iba’t-ibang sasakyang panghimpapawid kasama na ang sa AFP at Philippine Coast Guard.

Ipinagmalaki pa ng bagong presidente at CEO ng APECO na si Atty. Gil Taway IV na sa pamamagitan ng PADC ay ipapakilala nito ang bagong flagship drone program para sa pagpapalakas ng kapabilidad-militar ng Pilipinas at ng mga alyado nito. Maglilingkod diumano ito sa layunin ng Rehimeng US-Marcos II para sa kaseguruhan sa Pambansang Seguridad, Pagkain at Enerhiya (National Security, Food Security and Energy Security).

Modernisasyon ng hukbong sandatahan ng reaksunaryong estado, saan maglilingkod?

Ang pagpapalakas ng kapasidad militar ng bansa ay pangunahing naglilingkod sa seguridad at kagalingan ng mga lokal at dayuhang namumuhunan habang sistematikong sinusupil ang masang lumalaban at naggigiit ng karapatan. Gamit ang mga makabagong kagamitan pang espiya gaya ng drones ay pinaigting ng estado ang pagmamatyag sa aktibidad ng masa at buong sibilyang populasyon. Ang AFP, PNP at CAFGU ang umaaktong private security o goons ng mga pribadong kumpanya at ng mapangamkam na mga proyekto ng reaksyunaryong gubyerno gaya ng NGP, pagmimina, dam, paggagawa ng kalsada. Sila rin ang sinasaligan ng mga panginoong maylupa (PML) sa kanilang pagpapalayas sa masang magsasaka.

Pinantatakot at aktwal na ginagamit ng AFP sa mamamayan ang mga modernong kagamitan nito sa pambobomba, pagkakanyon at walang patumanggang pamamaril sa komunidad ng magsasaka.

Armadong pakikibaka bilang tugon at pangunahing paraan ng paglaban

Ang tunguhing militar na ito ng APECO sa pamamagitan ng PADC ay tiyak na bibiguin ng armadong paglaban di lamang ng Bagong Hukbong Bayan kungdi ng lahat ng masang sawang-sawa na sa kahirapan at karahasang bunsod ng estadong naglilingkod lamang sa ilan. Anupamang pagpapalakas nila sa kanilang reaksyunaryong hukbo at pagdaragdag ng mga makabagong kagamitang pangdigma, hinding-hindi nila magagapi ang Bagong Hukbong Bayan dahil sa tangan nitong sandatang hinding-hindi magkakaroon ang mga kaaway: ang Digmang Bayan o ang buo-buong pagsuporta at paglahok ng masa sa digmaang magluluwal ng isang lipunang tunay na maglilingkod sa interes at kagalingan ng mamamayan.🔥

Militaristang tunguhin ng APECO, maghahatid ng ibayong karahasan at panunupil sa mamamayan ng Aurora