Mukha ng kahirapan sa Silangan Gitnang Luzon

 

● Sa palengke ng Aurora, nasa ₱45.00 hanggang ₱80.00 per kilo ang kadalasang presyo ng kamoteng baging. Samantalang, binabarat naman ng mga buyer ang mga magsasakang nagpawis para magtanim.

₱2,000 lamang ang presyo ng isang sakong B-MEG (tumutumbas sa 70kls) na pinakamagandang klase ng kamoteng baging o ₱28.50 lamang per kilo; ₱1,000/sako ang 2nd class; ₱300/sako ang 3rd class

Kulang na lang ay hingin ang mga reject o ang pinakamaliliit na klase ng kamote na binibili nila sa halagang ₱50.00 kada isang sako. Samantalang naibebenta pa nila kahit reject sa mataas na presyo per kilo!

● Sa niyugan ng San Luis at Maria Aurora, Aurora, ₱10.00 lamang binibili ng mga buyer ang isang walis tingting. Sa loob ng isang linggo, maswerte nang makagawa ang magsasaka ng 20 bigkis ng walis tingting. Ibig sabihin, pinakamalaking kita na ng magtitingting ang ₱200.00 sa isang linggo o katumbas lang ng ₱28.00 kada araw! Hindi pa makabili ng isang kilong bigas!

● Sa Gabaldon, Nueva Ecija, maraming bukid na taniman ng palay at gulay ang nilamon ng baha at naging puro bato dahil sa mga kalamidad sa nagdaang sampung taon. Dulot nito, maraming masa ang nagtyatyagang mabilad sa init ng araw para mamulot ng maliliit na puting bato na idinidisenyo ng mga mayayaman sa kanilang landscape o garden. Binibili ito sa kanila sa halagang ₱25.00 kada buriki. Maswerte na kung may bumili sa loob ng isang araw.

Mukha ng kahirapan sa Silangan Gitnang Luzon