Adlaw sang tawhanon nga kinamatarung, pagsukot sa mga kalapasan sang militar

Ginaupdan sang Mount Cansermon Command-New People’s Army (MCC-NPA) ang bug-os pumuluyo sa pagselebrar sa adlaw sang tawhanon nga kinamatarung paagi sa pagpasabat sa padayon nga paghimo sang mga kalapasan sang Armed Forces of the Philippines (AFP), Philippine National Police (PNP) kag National Task Force (NTF-Elcac) idalum sa rehimen Marcos II batuk sa mga sibilyan kag pumuluyo ilabi na ang mga mangunguma sa kabukiran kag iban pa nga sektor nga ginahimuslan kag ginapigos.

Sa bilog tuig 2023, narekord ang apat ka kaso sang pagpamatay lakip na ang kaso sang pagmasaker sa pamilya Fausto sadtong Hunyo, samtang naglab-ot sang pito ka kaso sang pagpangdakop nga masami nagatarget sang mga myembro sang progresibong mga asosasyon sang mangunguma, kag madamo nga biktima sang pagpangkastigo sulod sa sakop sang sur nga bahin sang Central Negros. Tubtob subong, wala gihapon nakaangkon sang hustisya ang mga biktima sang pagpanglapas sa tawhanon nga kinamatarung nga nakomiter sang AFP partikular sa 94th IB, PNP, NTF-Elcac kag mga ahente ukon ido-ido sini nga mga traydor sang pumuluyo kag rebolusyon.

Kabutigan ang sini lang nga pahayag sang AFP paagi kay 3rd ID Public Affairs head Lt. Col. J-jay Javines nga ‘dismantled’ na ang duha ka larangan gerilya sa sentral nga bahin sang Negros. Dugang ini sa nauna nga kabutigan sang ila gindeklara ang duha ka larangan sa norte kag southeast Negros bilang nawasak na samtang ‘weakened’ ang Southwest Negros nga larangan.

Talalupangdon sining ulihi nga kwarto, halin Oktubre tubtob Disyembre lang, ang nangin padron sang AFP nga pagpagwa sang drama kag peke nga engkwentro sa kada una nga semana sang bulan agud hinabonan ang ila mga kalapasan sa tawhanon nga kinamatarung batok sa mga sibilyan kag nangin naratibo ini para sa pagpadayon sa mga makasiligni nga mga hinimoan.

Sadtong Oktubre 6, patarasak nga nagpalupok ang mga tropa sang 62nd IB sa kampo sang tubo kag kakahoyan lapit sa balay ni Telma de la Cruz sa Barangay Biao, Binalbagan, Negros Occidental; pagdakop sang isa ka lider mangunguma nga sanday Joel Casusa kag myembro nga si Jenny Radless sadtong Nobyembre 8 sa Sityo Pisok-Cantupa, Barangay Buenavista, Himamaylan City ; kag sining ulihi lang, ang pagdakop kay Pokoy Rebradilla, pakaisa ni Casusa kag myembro man sang asosasyon sa mangunguma sa Sityo Karanawan-Buli sa amo man nga barangay sadtong Disyembre 7.

Ang katuyuan sang AFP, ilabi na sang 94th IB, sa sini nga mga atrosidad kag pagpang-atake sa mga pumuluyo amo ang pagpalapnag sa itom nga propaganda agud mapatihan nga nagakawasak kag wala na sang balor ang rebolusyonaryo nga kahublagan ilabi na ang armadong paghimakas. Malawig na nga paslaw ang reaksyonaryong pwersa sa paglutos sa armadong paghimakas sang pumuluyo. Gani, liwat nga ginpalawig tubtob katapusan sang Disyembre ang ila talana para sa kuno “lubos nga pagwasak” sa armadong pwersa sang NPA sa isla sang Negros.

Ginahanda nila ang pagdeklara nga ‘insurgency-free’ ang mga barangay kag ginabuksan na ang bilog isla para sa mga makahalalit nga proyekto kaangay sang dalagku nga minahan sa mga dumuluong kag mga iskema sang pagpang-agaw duta sa dalagku nga agalon mayduta kag sa mga agribusiness nga korporasyon. Ini nagaserbi sa interes sa ila mga amo nga agalon may duta kag kapitalista paagi sa paggasto sang kabuhi kag kahalitan sang inosente nga mga sibilyan ilabi na ang mga mangunguma.

Dapat manindugan kag indi magakahadlok ang mga pamilya sang biktima sa pagpangita sang hustisya kag pasabton ang may mga sala. Ginapanawagan man naton sa bilog pumuluyo, patriyotiko kag peace-loving people kag mismo sa mga local government unit nga mabuligan ang mga biktima sang mga atake militar nga malab-ot ang dugay na nga ginahandum nga hustisya.

Kadungan sini, tinguhaan sang MCC-NPA nga ihatag ang bug-os nga ikasarang sa pagpangapin sa pumuluyo, kag pagpasabat kag pagsilot sa mga pasistang militar tungod sa wala untat nga pagsabwag sang halit sa kabukiran kag kasyudaran. Ang pangmalawigon nga kalinong kag hustisya wala sa kamot sa nagahari nga sahi kag makuha lang paagi sa muklat nga pagbato sang sahing ginapigos kag ginahimuslan. ###

Adlaw sang tawhanon nga kinamatarung, pagsukot sa mga kalapasan sang militar