Barangay sa Iloilo, 2 oras na kinanyon ng 301st IBde

Labing-isang bala ng kanyon ang pinakawalan ng 301st IBde sa loob ng dalawang oras na kampanyang pambobomba nito sa Barangay Cabatangan, Lambunao, Iloilo alas-7 ng umaga noong Setyembre 15. Bumagsak ang mga bala ng howitzer nang 100 metro ang layo mula sa kabahayan ng mga residente.

Dulot ng panganganyon, napilitang tumigil ang mga residente sa kanilang nakasanayang mga aktibidad. Hindi na nila nabalikan at naalagaan ang kanilang mga alagang hayop na nasa mga pastulan, natigil ang pag-aani ng palay at pagtitipon ng produktong abaka, saging at kape. Hindi na rin sila nakapangaso at nakapangalap ng iba pang pangangailangan.

Labis na apektado rin ang mga paaralan sa elementarya sa putok ng kanyon. Sa ulat mula sa erya, may mga magulang na hindi na pinayagang pumasok sa klase ang kanilang mga anak dahil dito.

Liban sa panganganyon, mahigit 200 tropa ng miltar ang patuloy na nanghahalughog at naghahasik ng takot sa mga komunidad ng katutubo at magsasaka mula pa Setyembre 3 sa mga bayan ng Calinog at Lambunao sa Iloilo. Ang malawakang militarisasyon na ito ay seryosong mga paglabag sa batas at alituntunin ng digma dahil sadya nitong isinasapanganib ang mga sibilyan.

AB: Barangay sa Iloilo, 2 oras na kinanyon ng 301st IBde