CNA sa pagitan ng mga guro at DepEd sa NCR, napirmahan na; ratipikasyon, gumugulong

Ang artikulong ito ay may salin sa English

Pinirmahan ng Alliance of Concerned Teachers-National Capital Region (ACT-NCR) Union at Department of Education (DepEd)-NCR ang isang collective negotiating agreement (CNA) noong Pebrero 21 matapos magkasundo sa karagdagang mga benepisyo, insentiba at mga karapatang ipagkakaloob sa mga guro sa rehiyon.

Naipagtagumpay ng unyon sa negosasyon ang CNA Incentive, pagkatawan sa mga guro, pribilehiyo sa pagliban, benepisyo sa kalusugan, programang pang-isports at edukasyon, bayad sa obertaym, at marami pang iba. Kasalukuyang gumugulong ang pagpapapirma sa mga guro sa NCR para sa ratipikasyon ng CNA.

Nag-iikot ngayon ang mga lider-unyonista at guro ng ACT-NCR Union sa iba’t ibang mga pampublikong eskwelahan sa rehiyon para kumalap ng sapat na pirma para mapagtibay ang naturang CNA. Kabi-kabilang mga pagpupulong ng mga samahan ng guro sa antas-distrito at syudad ang isinasagawa nito.

Ang ACT-NCR Union ang Sole and Exclusive Negotiating Agent o natatanging kinatawan ng mga guro sa buong NCR sa pakikipagnegosasyon para sa kanilang mga karapatan at benepisyo. Kinakatawan nila ang 80,000 guro sa mga pampublikong paaralan.

AB: CNA sa pagitan ng mga guro at DepEd sa NCR, napirmahan na; ratipikasyon, gumugulong