Hindi mareremedyuhan ang kainutilan ng SIM Card Registration Law—mga grupo

,

Hindi mareresolba ng samutsaring mungkahi ng mga mambabatas ang kapalpakan ng SIM Registration Law sa paggupo ng mga text scam at cybercrime o mga krimen gamit ang internet. Ito ang pahayag ng Junk SIM Registration Network sa nagaganap na pagdinig sa Senado sa nakaraang mga linggo kaugnay sa epektibidad ng naturang batas.

Lumabas sa serye ng mga pagdinig na ito na patuloy ang paglaganap ng mga text scam sa kabila nang dalawang buwan na ang nakalilipas matapos ang “dedlayn” ng pwersahang pagpaparehistro ng lahat ng SIM Card. Mula Enero hanggang Agosto ngayong taon, nakapagtala ang Anti-Cybercrime Group ng PNP ng 16,297 kaso ng mga cybercrime.

Lumabas din ang mga balita ng paglipana ng ibinebentang mga “pre-registered” na SIM Card at ang paggamit ng mga ito sa iba’t ibang scam. Sa isa sa mga pagdinig, iniulat mismo ng mga ahensya ng estado at kumpanyang telekomunikasyon na nakapagparehistro sila ng SIM Card gamit ang larawan ng isang unggoy, gayundin ang pangalan at larawan ng isang cartoon character. Dahil dito, nagmungkahi mismo ang isa sa mga ahensyang inimbita sa pagdinig na isuspinde ang online SIM Card Registration.

“Noon pang nakaraang taon ipinahayag ng Junk SIM Registration Network ang kawalang-epektibidad ng SIM registration,” ayon sa grupo. Anito, ang paglitaw ng black market ng pre-registered na mga SIM, ang paggamit ng mga text blaster, at kaluwagan sa proseso ng pagpaparehistro gamit ang larawan ng mga di-tao para sa beripikasyon—ay dati nang tinukoy ng mga digital advocates, ang mga ito ay nangyari na sa ibang bansa.

“Hindi kayang ‘ayusin’ ang SIM Registration Law nang walang seryosong implikasyon sa karapatan sa pribasiya at komunikasyon,” anito. Kabilang sa mga naimungkahi nang remedyo ay ang paggamit ng abanteng facial recognition o pagkilala sa mukha at paglikom ng dagdag pang mga pribadong datos.

“Malawakang sarbeylans at profiling ang katumbas ng mga mungkahing ito,” ayon sa grupo.

Naimungkahi rin ang pwersahang pagpaparehistro ng mga online apps tulad ng Viber, Telegram at Whatsapp, na labag sa karapatan sa anonymity ng mga gumagamit ng mga ito. Hindi rin dapat ilimita ang bilang ng mga SIM na maaaring irehistro ng isang indibidwal dahil maraming pamilya at negosyo nangangailangan ng higit sa isang numero ang maapektuhan, at lalupang mapagkakaitan ng serbisyong telekomunikasyon.

“Naninindigan kami sa panawagang ibasura ang inutil at pasistang SIM registration Law,” pahayag ng grupo. “Dapat resolbahin ng gubyerno ang laganap na text scam hindi sa pwersahang pagpaparehistro ng mga SIM Card, kundi sa pamamagitan ng pampublikong edukasyon kung paano iwasan ang mga scam at iba pang porma ng social engineering,” anito.

“Ang higit pang makabubuti ay kung resolbahin ng gubyenro ang laganap na kahirapan, tumataas na presyo ng mga batayang bilihin, at mababang sahod na dahilan kung bakit nagiging bulnerable ang mamamayan sa mga iskemang nangangako ng biglang pagyaman.”

AB: Hindi mareremedyuhan ang kainutilan ng SIM Card Registration Law—mga grupo