LFS@45: Raling iglap sa embahada ng US, inilunsad

,

Pinangunahan ng League of Filipino Students (LFS) ang protesta ng kabataan nitong Setyembre 11 sa harap ng embahada ng US upang kundenahin ang mga gerang agresyon na inilulunsad ng gubyerno ng Amerika at panghihimasok militar sa mga bansa tulad ng Pilipinas.

Kinundena rin nila ang pagiging kasapakat ng rehimeng Marcos Jr. sa pagpapanatili ng presensya ng militar ng US sa Pilipinas, na naglalagay sa Pilipinas sa gitna ng inter-imperyalistang tunggalian.

Anang grupo, imposibleng maka-rekober mula sa pandemya ang Pilipinas kung may mga imperyalistang bansa gaya ng US at China na patuloy na nandarambong sa ating mga rekurso.

Kamakailan ay nagpahayag ang gubyerno ni Marcos Jr na bukas na umano ito sa “joint exploration” sa China sa West Philippine Sea, lalupang pagbuyangyang sa mga kabundukan sa pagmimina ng dayuhang mga kumpanya at pagpapatuloy ng programang “Build, build, build” na nakasalig mismo sa dayong utang.

Ang LFS ay anti-imperyalistang organisasyon ng kabataan-estudyante sa Pilipinas. Sa araw ding ito kanilang ginugunita ang kanilang ika-45 anibersaryo.

AB: LFS@45: Raling iglap sa embahada ng US, inilunsad