Makabayan: Pagpapaliban sa eleksyon sa barangay at SK, anti-demokratiko

,

Pinirmahan ni Ferdinand Marcos Jr noong Oktubre 10 ang batas para ipagpaliban ang eleksyon sa barangay at Sangguniang Kabataan mula Disyembre 5 ngayong taon tungong huling Lunes ng Oktubre 2023. Ang panukala ay nagmula sa kasalukuyang mga upisyal na nais palawigin ang termino ng kani-kanilang kasapakat sa antas barangay. Agad itong sinang-ayunan ni Marcos bilang paggantimpala sa kanilang pagsuporta sa kanya sa nakaraang eleksyon.

Walang ibinigay na dahilan para sa pagpapaliban sa batas. Hindi umubra ang unang idinahilan ng mga tagapagtulak nito na “makakapag-impok” ang estado nang ₱7 bilyon hanggang ₱8.5 bilyon kung hindi itutuloy ang eleksyong ngayong taon. Nagkunwari pa silang may malasakit sa pagmumungkahing ilaan ang naturang pondo sa tugon ng gubyerno sa pandemya.

Sinalungat ito mismo ng Commission on Elections na nagsabing mas magiging mahal kung sa susunod na taon pa idaraos ang eleksyon. (Sa taya nito, aabot sa ₱17.5 bilyon ang kakailanganin ng komisyon.) Gayundin, hindi maaring ilipat sa ibang ahensya ang pondo ng Comelec dahil alinsunod sa batas, mayroon itong piskal na awtonomiya bilang isang independyenteng ahensya.

Binatikos ng mga kongresista ng Makabayan ang pagpapaliban na tinawag nitong “di demokratiko.” Ayon sa kinatawan ng Kabataan Partylist, palalawigin nito ang termino ng mga upisyal sa barangay na gusto nang palitan ng mga tao.

Ipinagkakait din nito ang pagkakataon sa mga kabataan na tumakbo para gumawa ng mga pagbabago sa kanilang mga komunidad. Anito, walang pagkakaiba ang ginawa ni Marcos sa kanyang amang diktador na pagpapaliban sa eleksyon para magpalawig sa pwesto ang kanyang mga kaalyado. Ilang ulit ding nasuspinde ang eleksyon sa barangay sa ilalim ni Duterte.

AB: Makabayan: Pagpapaliban sa eleksyon sa barangay at SK, anti-demokratiko