Mga Pilipino sa Canada, nakiisa sa kampanya para sa paglaya ng Palestine

,

Nakiisa ang mga International League of Peoples’ Struggles-Canada sa internasyunal na kampanya para sa pagbabalik ng mga Palestino at paglaya ng Palestine na inilunsad ng Masar Badil at La Ruta Palestina Alternativa (Palestine Alternative Revolutionary Path Movement) noong Oktubre 29. Sa araw na ito, nagprotesta sila sa Vancouver kasama ang mga kasapi ng lokal na balangay ng Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network, Canada Palestine Association, Bayan-Canada at Vancouver Workers Assembly.

Nakiisa sila sa panawagan ng pagbabalik ng daanlibong refugee at pagpapalaya ng lahat ng mga bilanggong pulitikal na Palestino. Kinundena nila ang pagbabansag na terorista sa kilusang masa sa bansa, ang papel ng gubyerno ng Canada sa Zionistang rehimen ng Israel at pagbebenta ng Israel ng mga armas sa mapaniil na mga rehimen, kabilang ang Pilipinas at Myanmar.

Kasama sa protesta ang BDS-Vancouver (Boycott, Divest, Sanction), isang kilusan na nananawagan para iboykot ng mga estado ang mga kumpanyang nakikinabang sa henosidyo na isinagawa ngayon ng Israel laban sa Palestine. Kabilang dito ang mga nagmamanupaktura ng armas tulad ng Elbit Systems.

“Ang paglaya ng Palestine na nakaugnay sa paglaya ng lahat ng mamamayang sa buong mundo na inaapi ng imperyalismo,” anila. “Sa gayon, importante ang ating pakikiisa sa mamamayang Palestino.”

Isinabay ng grupo ang kanilang protesta sa mas masaklaw na protesta sa harap ng European Union sa Belgium sa araw ding iyon. Libu-libo mula sa mahigit 100 organisasyon ang lumahok sa pagkilos na ito. Liban sa mga panawagang nabanggit na, giit nila ang agarang pagtatapos ng blokeyo sa Gaza. Dagdag sa pagboykot sa mga okupasyon ng Israel, giit nilang tanggalin ang bansa sa United Nations at ang pagbabasura ng “EU-Israel Association Agreement.”

Binatikos nila ang mga imperyalistang kapangyarihan na nagbuo, nagpopondo at nag-aarmas sa Zionistang kolonyalistang rehimen. Kasabay nito, binatikos nila ang pakikipagkasundo ng Palestinian Authority at ang hungkag na usapang pangkapayapaan na naglalayong gawing “normal” ang okupasyon ng Israel sa bansang Palestine.

AB: Mga Pilipino sa Canada, nakiisa sa kampanya para sa paglaya ng Palestine