Monopolyong mga kumpanya sa parmasyutika, tumabo ng ₱515 bilyon sa balita ng bagong baryant ng Covid-19

,

Tumataginting na $10.31 bilyon (₱515.5 bilyon sa palitang $1=₱50) ang kinita ng Pfizer/BioNTech at Moderna mula sa kanilang mga sapi matapos lumabas ang balita noong huling linggo ng Nobyembre ng paglitaw at pagkalat ng bagong baryant ng Covid-19 na Omicron na ipinagpalagay na mas nakahahawa kumpara sa mga naunang baryant.

Iniulat noong unang linggo ng Disyembre ng Global Justice Now na “kumita ang walong pinakamalalaking shareholder ng Pfizer at Moderna nang pinagsamang $10.31 bilyon matapos sumirit pataas ang halaga ng kanilang mga sapi (ng dalawang kumpanya) sa balitang paglitaw ng (baryant) na Omicron.”

Kabilang sa tumabo ng kita si Stephane Bancel, ang chief executive officer ng Moderna na higit pang yumaman ng $824 milyon (₱41.2 bilyon) matapos ibenta niya ang 10,000 kanyang mga sapi habang mataas ang halaga ng mga ito. Bago nito, tumanggi si Bancel at ang Moderna na ibahagi ang “recipe” o pormula ng bakuna ng kumpanya sa World Health Organization para sana mas mapabilis ang produksyon ng bakuna. Resulta nito, at ng pagtanggi rin ng iba pang kumpanya tulad ng Pfizer, ang malaking agwat ng pamamahagi at pagturok ng mga bakuna sa loob ng mga bansa at sa pagitan ng sentro ng kapitalismo at mga atrasadong bansa.

Tinawag ng Global Justice Now na “utterly obscene” o “napakalaswa” ang pagtabo ng kita ng mga upisyal at shareholders ng malalaking kumpanyang parmasyutika sa krisis na “tumulong sila sa paglikha.”

“Alam ng mga kumpanya na ang nakahihindik na di pagkakapantay-pantay sa bakuna ay lilikha ng mga kundisyon para umusbong ang mga bagong baryant,” ayon kay Tim Bierley ng Global Justice Now. “Pinababayaan nila ang Covid-19 na kumalat sa mga bansang low at middle-income.”

“Walang tigil ang mga kumpanyang ito sa pagharang sa mga pagsisikap para gawing mas pantay ang distribusyon ng mga bakuna,” dagdag pa ni Bierley. “Napakalaki na ng perang kinita nila mula sa pandemic sa pagbebenta ng dalawa sa pinakakapakipakinabang na gamot sa kasaysayan. Panahon na para ibigay nila ang recipe ng mga ito sa WHO para matapos na itong pandemya.”

Sa gitna nito, tila hindi pa nasisiyahan ang mga kumpanya sa parmasyutika. Itinutulak noong Disyembre 8 ng Pfizer ang pangangailangang turukan ng “fourth dose” o pang-apat na dosis ang lahat ng mga nabakunahan para “labanan ang baryant na Omicron.” Mistulan itong pagtutulak ng gamot para bilyun-bilyong dosis muli ang bilhin ng mga bansa mula sa kanilang kumpanya.

AB: Monopolyong mga kumpanya sa parmasyutika, tumabo ng ₱515 bilyon sa balita ng bagong baryant ng Covid-19