Naantalang sahod at iba pang mga karapatan ng manggagawa sa B-MEG, iginigiit

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inirereklamo ng 100 manggagawa ng B-MEG, pagawaan sa Freeport Area of Bataan (FAB), Mariveles, Bataan, ang naantalang sahod at walong buwang hindi pagbabayad ng ahensyang Delta 5 Manpower para sa kanilang benepisyo sa Social Security System, PhilHealth at Pag-ibig. Kinundena ito ng Nagkakaisang Manggagawa ng FAB (NMFAB) at ipinanawagan ang pagbuwag sa sistemang “labor agency” na labis na mapagsamantala sa mga manggagawa.

Ayon sa mga manggagawa, walang maisagot kahit ang koordineytor at istap ng ahensya sa tanong kung bakit labis na naantala ang kanilang sahod at hindi nireremit ang halaga na para sa kanilang mga benepisyo.

“Dapat na managot ang Delta 5 Manpower Agency at San Miguel Corporation sa krimen nito sa mga manggagawa. Kung sa mababang pasahod nga ay nagkakanda-utang ang isang pamilyang Pilipino, papaano pa kaya kung hindi sila nakasasahod?” pahayag ng NMFAB.

Panawagan ng samahan ng mga manggagawa, dapat nang alisin ang mga “labor agency” sa B-MEG at sa buong bansa. Ang pag-iral ng mga agency at pagpapanatili sa mga manggagawa bilang kontraktwal ay paglabag sa karapatan sa katiyakan sa trabaho, nakabubuhay na sahod at iba mga karapatan sa paggawa.

Noong 2017, binigyan ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga labor agency ng awtoridad na gawing regular ang mga manggagawa sa tabing ng pagpuksa sa “endo” o “end of contract.” Sa pamamagitan nito, inabswelto ng ahensya ang mga kapitalista sa obligasyon nilang gawing regular ang kanilang mga manggagawa.

Tinanggalan nito ang mga manggagawa ng karapatang mag-unyon at humiling sa kumpanyang pinapasukan nila para sa dagdag sahod. “Sa napakaraming kaso ng delay na pasahod at hulog sa mga benepisyo, sadyang isa ang mga agency sa nagbibigay ng sakit ng ulo sa mga manggagawa [ng B-MEG],” ayon sa NMFAB.

Hinikayat ng samahan ang mga manggagawa ng B-MEG na magkaisa, magsampa ng kaso o reklamo at manawagan na regularisasyon sa kumpanya. “Dapat magtulungan ang mga kontraktwal at regular upang itayo ang unyon na ipaglalaban ang ating karapatan para sa dagdag sahod, benepisyo, regularisasyon, kaligtasan at katiyakan sa trabaho, at iba pa,” giit ng NMFAB.

Paniniwala pa nila, “Hindi ito malulutas ng simpleng pagpapa-Tulfo o DOLE. Marami nang karanasan ang manggagawang lumalapit sa kanila ngunit hindi naman nalutas at pumanig lamang sa management. Ngunit kung nakatayo ang unyon, mismong ang management ang mapupwersa na dinggin ang ating hinaing. Ang ating tanging sandigan at pag-asa ay ang ating pagkakaisa.”

Ang pagawaan ng B-MEG sa Freeport Area of Bataan ay binuksan noong Marso 2018. Nagmamanupaktura ito ng mga produktong biopolymer o feeds (pakain sa mga alagang hayop) at nagpoprodyus ng 20,000 50-kilong bag o nasa anim na milyong bag kada taon. Nabebenta ang 25-kilong feeds ng B-MEG sa halagang ₱1,500 hanggang ₱2,800 depende sa klase.

Pag-aari ang kumpanya ng San Miguel Pure Foods Company, isang subsidyaryo ng San Miguel Corporation ni Ramon Ang. Nagbuhos si Ang ng ₱60 bilyon sa pagtatayo ng B-MEG. Mayroong hindi bababa sa 25 planta ang B-MEG sa bansa.

AB: Naantalang sahod at iba pang mga karapatan ng manggagawa sa B-MEG, iginigiit