Nag-ooperasyong tropa ng 4th SRB at 42nd IB, binigwasan ng BHB-Eastern Samar

Pinaputukan at hinaras ng mga mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Eastern Samar (Sergio Lobina Command) ang nag-ooperasyong tropa ng pinagsanib na 4th Scout Ranger Battalion (SRB) at 42nd IB sa Sitio Barayan, Barangay Pandol, Can-avid, Eastern Samar noong Agusto 23. Pilit itinago ng militar sa publiko ang kanilang pagkatalo dahil dineklara na nitong “insurgency-free” ang bayan ng Can-Avid.

Napatay sa naturang operasyon ang dalawang elemento ng 4th SRB. Hindi bababa sa tatlo ang nasugatan, ayon sa ulat ng mga residente ng lugar.

Tahimik na nakadikit sa nag-ooperasyong tropang militar ang mga mandirigma ng BHB at nagpaputok ng limang minuto bago nakaganting putok ang mga sundalo. Sa labis na gulantang, nagsitakbuhan ang nasurpresang mga sundalo sa iba’t ibang direksyon. Ligtas na nakaatras ang mga Pulang mandirigma sa harap ng pagbuhos ng 500 tropang militar na naging reaksyon at operasyong pagtugis ng AFP.

Ipinagbunyi ng masang magsasaka ang opensiba ng kanilang hukbo. Labis ang pagkayamot ng masa sa mga tauhan ng AFP at ang focused military operation nito sa lugar na itinuturing ng mga tao na salot sa kanilang kabuhayan at hanapbuhay.

Ang 42nd IB at 4th SRB ay kabilang sa apat na batalyong itinambak ng Armed Forces of the Philippines sa Eastern Visayas sa pagitan ng Disyembre 2022 at Pebrero ngayong taon para “gapiin” ang “natitirang” mga prenteng gerilya ng BHB sa isla ng Samar.

Dumating sa Palo, Leyte noong Pebrero 20 ang 74th IB galing sa Basilan at 42nd IB na galing sa Quezon-Bicol noong Pebrero 20. Dumating din sa rehiyon ang 21st Scout Ranger Company na nakapailalim sa 4th SRB mula sa Davao City noong Pebrero 17.

Bago nito, 400 elemento na ng 4th SRB ang lumapag sa daungan ng Calbayog City noong Disyembre 11, 2022. Dagdag sa mga tropang ito ang 564 bagong mga sundalo na nagtapos sa isang 6-buwang pagsasanay-militar sa Camp Eugenio Daza sa Hinabangan, Samar noon ding Pebrero 20.

AB: Nag-ooperasyong tropa ng 4th SRB at 42nd IB, binigwasan ng BHB-Eastern Samar