Pagkakaisa ng mga magtutubo sa Batangas, pinagtibay

,

Higit 1,000 magtutubo, kasapi ng demokratikong organisasyon at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga magsasaka ang nagtipun-tipon sa isang solidarity mission sa Barangay Calantas, Calaca City, Batangas noong Agosto 13. Ang aktibidad ay pagpapamalas ng kanilang pagkakaisa laban sa militarisasyon ng 59th IB sa kanilang mga komunidad at para igiit ang pagbibigay ng sapat na suporta ng gubyerno para sa mga magtutubo.

Lumahok sa solidarity mission ang mga grupo mula sa National Capital Region at ibang bahagi ng Southern Tagalog. Pinangunahan ito ng Sugarfolks’ Unity for Genuine Agricultural Reform (SUGAR)-Batangas.

Nagbigay ng oryentasyon ang grupong Karapatan para ipabatid sa mga residente ang kanilang mga batayang karapatang sibil at pampulitika. Lumitaw sa mga talakayan ang kinakaharap ng mga residente na problema ng sarbeylans, pagbisita, pananakot at iba pang anyo ng paglabag sa karapatang-tao ng mga sundalo.

Pinangasiwaan naman ng Children’s Rehabilitation Center ang isang palaro para sa pakikisalamuha ng mga bata at kanilang kagalingan sa harap ng militarisasyon. Nagbahagi din ng kani-kanyang mga pangkulturang pagtatanghal ang mga grupong nakiisa sa aktibidad.

Liban dito, pinalakas ang pagkakaisa ng mga magtutubo para sa paggigiit ng ₱30,000 ayuda para sa mga magtutubo na apektado ng pagsasara ng Central Azucarera Don Pedro, Inc. o CADPI. Tinalakay ng SUGAR-Batangas at Kaisahan ng mga Manggagawang Bukid sa Tubuhan (Kaisahan)-Batangas ang mga hakbang na kinakailangang gawin para sa pangkabuuang pagsasalba sa kabuhayan ng mga maggagapak at industriya ng asukal sa prubinsya at maging sa buong bansa.

Ayon pa kay Kim Federizo, koordineytor ng SUGAR-Batangas, dapat hindi mag-alinlangan ang mga maggagapak na tumindig para sa kanilang mga karapatan. Hindi rin umano dapat matakot magpalista ng pangalan para sa pamimigay ng ayuda mula sa gobyerno sa harap ng paninindak ng militar.

Samantala, nagpiket noong araw ding iyon ang ilang mga kasapi ng SUGAR-Batangas at iba pang mga grupo sa harap ng CADPI sa Nasugbu, Batangas. Iginiit nila na bilhin ng gubyerno ang ilohan at buksan na ito para mapakinabangan ng mga residente.

Ang CADPI, na pag-aari ng Roxas Holdings Inc., ay isinara noong Disyembre 2022 dahil umano sa pagkasira ng mga kagamitan at pagkalugi sa kakaunting suplay ng mga tubó. Nagdulot ito ng malawakang pagtanggal ng mga manggagawa sa loob at apektado ang mahigit 12,000 na manggagawang-bukid sa tubuhan.

AB: Pagkakaisa ng mga magtutubo sa Batangas, pinagtibay