Panibagong pakete ng libu-libong bomba at mga eroplanong pambomba, ipinadala ng US sa Israel para sa kampanyang henosidyo sa Gaza

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Ibinalita ng isang pahayagan sa US noong Marso 29 na tahimik na nagpadala ang gubyernong Biden ng US ng libu-libong bomba sa Israel. Sa kabila ito ng pakitang-taong “resolusyon” ng US sa United Nations na kunwa’y nananawagan ng tigil-putukan (na sa aktwal ay hindi). Sa gitna rin ito ng matinding kundenasyon ng lahat ng bansa, liban sa US, sa pamboboma at pananalakay ng Israel sa Rafah, kung saan nakasukob ang mahigit isang milyong sibilyang Palestino, sa panahon ng Ramadan.

Ayon sa ulat, kasama sa huling “pakete” ng ayudang militar ang mahigit 1,800 MK84 2,000-libreng bomba at 500 MK82 500-libreng bomba. Ginagamit ng Israel ang mga 2,000-libreng bomba na ito sa maramihang pamamaslang at pangmamasaker ng Israel sa Gaza. Isa sa mga naiulat na ginamitan nito ang pagboma sa Jabalia refugee camp sa Gaza, kung saan 100 ang napatay, at sa paligid ng Al-Shati refugee camp noong nakaraang taon.

Dagdag dito, ibinigay din ng US ang 25 F-35A aircraft at mga makinang nagkakahalaga ng $2.5 bilyon na dati nang inawtorisa ng Kongreso ng US sa nakaraang mga taon. Bahagi ito ng $3-bilyong taunang ayuda na ibinubuhos ng US sa Israel sa nakaraang dekada.

Ang mga bombang ito ang dahilan ng walang awat na pagtaas ng bilang ng namamatay sa Gaza. Noong Marso 29, umaabot na sa 32,552 Palestino ang napatay at 74,980 ang nasugatan. Sa loob lamang ng 24-oras noong Marso 28, anim na masaker ang ginawa ng pambobomba ng mga pwersa ng US-Israel, kung sa 62 ang napatay at 91 ang nasugatan.

AB: Panibagong pakete ng libu-libong bomba at mga eroplanong pambomba, ipinadala ng US sa Israel para sa kampanyang henosidyo sa Gaza