Protesta kasabay ng pagbubukas ng UN Universal Periodic Review, inilunsad

Nagtipon ang mga demokratikong organisasyon at tagapagtanggol ng karapatang-tao nitong Nobyembre 14 sa Commission on Human Rights sa Quezon City para ipanawagan sa United Nations (UN) at mga bansang bahagi nito na papanagutin ang gubyerno ng Pilipinas sa sistematikong paglabag nito sa karapatang-tao. Kasabay ito ng pagbubukas ng sesyon ng Universal Periodic Review (UPR) ng UN na tumalakay sa kalagayan ng karapatang-tao sa Pilipinas sa Geneva, Switzerland.

Samantala, isang protesta rin ang inilunsad ng mga organisasyong bahagi ng Philippine UPR Watch sa Geneva kaugnay ng naturang pagpupulong.

Ang UPR ay isang mekanismo ng UN Human Rights Council para alamin ang kalagayan sa karapatang-tao sa iba’t ibang bansa at imbestigahan kung isinakatuparan ng mga gubyerno ang mga resolusyon sa huling siklo ng UPR. Kaugnay nito, nasa Geneva ang mga demokratikong organisasyon at tagapagtanggol ng karapatang-tao (UPR Watch) para ipabatid sa mga ahensya at ibang personahe sa Geneva ang tunay na kalagayan ng karapatang-tao sa bansa.

Sa ulat ni Renato Reyes, pangkalahatang kalihim ng Bagong Alyansang Makabayan (Bayan) at kalahok sa UPR Watch, pinuna ng mga gubyerno ng ibang bansa sa UPR ang kalunus-lunos na kalagayan ng karapatang-tao sa Pilipinas. “Tanging ang gubyerno ng Pilipinas ang nagtatanggi nito,” aniya.

Hindi bababa sa 35 bansa ang nanawagan sa Pilipinas na wakasan ang kultura ng kawalang-pakundangan. Dapat umanong masusing imbestigahan at papanagutin ang mga lumalabag sa karapatang-tao sa gera kontra droga at iba pang insidente. Nanawagan naman ang 38 bansa na protektahan ang karapatang-tao ng mga mamamamahayag at tagapagtanggol sa karapatang-tao. Igigiit din ng pitong bansa na muling pumaloob ang Pilipinas sa International Criminal Court.

Hindi bababa sa 5 bansa–ang US, Sierra Leone, Sweden, Romania at Liechtenstein–ang pumuna sa gubyerno ng Pilipinas sa red-tagging nito o ang walang batayang pagbabansag na kasangkot sa armadong rebolusyonaryong kilusan na umano’y lumalabag sa karapatang-tao. (Ang US ang pangunahing nagsusuplay ng armas sa AFP at nagbalangkas ng “whole-of-nation/whole-of-society approach” na sinusunod nito sa maruming kontra-insurhensyang gera ng reaksyunaryong estado laban sa mamamayan.) Samantala, nananawagan ang bansang Sierra Leone na buwagin ang National Task Force-Elcac na nagiging kasangkapan sa red-tagging.

Paalala ni Reyes, bagaman magandang bagay na ang kalagayan ng karapatang-tao sa Pilipinas ay napag-uusapan sa internasyunal na antas, dapat din umanong tandaan ang mga limitasyon ng proseso ng UPR.

Kaya naman, ayon kay Reyes, ang “pagtatanggol ng karapatang-tao at paglaban sa kultura ng kawalang pakundangan ay dapat magpatuloy sa labas ng proseso ng UPR.” Ang mga Pilipino umano ang dapat tumuligsa sa malubhang kalagayan ng karapatang-tao at igiit sa gubyerno na kilalanin ang mga ito.

Plano umano ng mga organisasyon na ikampanya sa ibang mga bansa ang paglimita ng dayuhang ayudang militar sa gubyerno ng Pilipinas sa harap ng napakaraming paglabag sa karapatang-tao sa bansa. Kabilang sa mga ito ang paglalaan ng milyun-milyong dolyar na ayudang militar ng US at pagbibigay ng mga drone, helikopter at kagamitang militar na ginagamit sa walang-pakundangang aerial bombing sa mga komunidad sa kanayunan.

AB: Protesta kasabay ng pagbubukas ng UN Universal Periodic Review, inilunsad