Piket, graffiti, isinagawa sa Ireland para sa anibersaryo ng NDFP

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Naglunsad ng piket, nagpinta ng graffiti at nagtipun-tipon ang mga kasapi ng Anti-Imperialist Action Ireland (AIAI), sa pangunguna ng Cairde na Filipínigh Committee nito, noong nakaraang linggo para ipagdiwang ang ika-51 anibersaryo ng National Democratic Front of the Philippines noong Abril 24. Ang komiteng ito ng AIA-Ireland ay kasaping organisasyon ng Friends of the Filipino People in Struggle (FFPS), pandaigdigang grupong sumusuporta sa pambansa-demokratikong pakikibaka ng mamamayang Pilipino.

Isinagawa nila ang mga aktibidad ng pakikiisa sa Wicklow, Dublin, Galway, at Waterford sa Ireland. “Ipinapaabot namin ang pagbati sa NDFP at lahat ng mga kasaping organisasyon nito, kabilang ang Partido Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan,” pahayag ng komite.

Kinilala ng mga Irish ang lampas limang dekada nang paglulunsad ng NDFP ng anti-imperyalistang pakikibaka sa Pilipinas, at pagbubuo nito ng malapad na prente para sa armadong pakikibaka. “Sa tanyag na panahong ito, nagsilbi itong inspirasyon at umani ng respeto mula sa maraming kilalang rebolusyonaryong Irish republican,” ayon sa kanila.

Tiwala din umano ang kanilang hanay sa patuloy na pagpapanday ng NDFP sa isa sa pinakaabanteng rebolusyon sa buong mundo na lumalaban sa pandarambong sa likas na yaman ng imperyalistang mga korporasyon at ang rehimeng Marcos na suportado ng militar ng US at Crown Forces (pwersang militar ng Great Britain).

Ipininta nila sa mga pader sa ilang syudad sa Ireland ang mga katagang “VIVA CPP-NPA-NDF” at nagladlad ng bandila ng NDFP sa kanilang mga protesta at pagkilos.

Samantala, nagpinta naman ng isang mural ang FFPS-Vancouver sa Canada para ipagdiwang ang anibersaryo ng NDFP. Naglabas din ng isang bagong kanta ang FFPS para sa anibersaryo. Pinamatagan nila itong “Celebrate the NDF!”.

AB: Piket, graffiti, isinagawa sa Ireland para sa anibersaryo ng NDFP