Tinyente, 2 pang sundalo ng 49th IB, napatay sa aksyon ng BHB

Tatlong sundalo ng 49th IB ang napatay sa operasyong demolisyon ng Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Albay noong Pebrero 15 sa Barangay Ramay, Oas, Albay. Ang naturang yunit ng 49th IB ay nag-ooperasyon at naghahasik ng takot sa mga residente simula pa Pebrero 13.

Ayon sa ulat ng BHB-Albay, pinatamaan nila ang tropa ng 49th IB matapos mabalitaan sa mga residente ang operasyon ng mga sundalo sa lugar. Gumgamit ang yunit ng command-detonated explosives (CDX). Kinilala ang mga napatay na sundalo bilang sina 2Lt. Nico Malcampo, SSgt. Aldrin Valuager, at Pvt. Nilo Villarez Jr. Liban sa kanila ay mayroon pang ilang nasugatang mga sundalo.

Ang CDX ay armas pandigma na pinahihintulutan sa ilalim ng mga internasyunal na batas sa digma, taliwas sa ipinakakalat ng Armed Forces of the Philippines (AFP). Katangian ng CDX na gamit ng BHB na sumasabog lamang kapag sadyang i-detonate ng blaster. Pinahihintulutan ang klase ng eksplosibo sa Ottawa Treaty.

Matapos ang armadong aksyon at kabiguan ng 49th IB, pinagbalingan nito ng galit ang mga residente sa magkakanugnog na barangay sa bayan ng Oas. Binugbog ng mga sundalo ang isang sibilyan sa Barangay Bangyawon. Ang mga residente at magsasaka sa Barangay Bangyawon, Ramay, at Mayag ay pinagbawalan din na magkopra at magpastol ng kanilang hayop. Nagdulot ng labis na takot at pagkaantala sa kabuhayan ang naturang operasyong militar.

Samantala, pinarangalan ng BHB-Albay si Eric Veraquit (Ka Nene) na mamartir sa naturang aksyon ng BHB. Siya ay nagmula sa Villasocorro, Libmanan, Camarines Sur.

AB: Tinyente, 2 pang sundalo ng 49th IB, napatay sa aksyon ng BHB