Walang pakundangang pamamaslang ang itinutulak ng 'bounty program' sa Apayao

Binatikos ng grupo sa karapatang-tao na Karapatan ang kamakailang inilabas na atas ni Apayao Provincial Governor Elias Bulut, Jr na bigyan ng pabuya ang sinumang makadadakip o makapatay ng isang kasapi ng rebolusyonaryong kilusan. Ang atas na ito ay tahasang nagtutulak at nanghihikayat ng ekstrahudisyal na pamamaslang at labag sa mga karapatang-tao at internasyunal na makataong batas.

Sa inilabas na atas ni Bulut noong Setyembre 30, nag-alok siya ng pabuyang halagang P100,000 sa tutupad ng atas, na kanyag itinaas pa sa P1,000,000 kung ang personaheng na-aresto, nahuli o napaslang ay isang “mataas na upisyal” ng rebolusyonaryong kilusan.

Ayon kay Cristina Palabay, pangkalahatang kalihim ng Karapatan, isa itong “kill order.” Dagdag pa niya, “hinihikayat nito ang sinuman na arbitraryong umatake at pumaslang ng mga aktibista na paulit-ulit nang binantaan at nired-tag, at makatatanggap ng pabuhay para rito.”

Kasabay ng “kill order” na inilabas noong Oktubre 25, pinangalanan ni Lorraine Badoy at mga bayarang tagapagsalita ng National Task Force-Elcac ang mga kasapi at lider ng Cordillera Peoples Alliance (CPA) na pinalalabas na mga myembro ng kilusang komunista. “Nagkataon lang ba?” tanong ni Palabay. “(P))arang ipinapain ang mga lider at aktibista ng CPA…para arestuhin, hulihin o patayin.”

Krimen sa digma

Ayon kay Marco Valbuena, hepe sa kawanihan sa impormasyon ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP), sa paglalabas ng gayong atas, “magkakaroon ng pananagutan ang gubernador ng Apayao sa mga krimen sa digma sa ilalim ng internasyunal na makataong batas. Magiging kasabwat siya sa mga krimen ng militar, pulis at paramilitar.”

Binansagan din ito ni Valbuena bilang isang atas na “pasista, anti-mamamayan at anti-demokratiko.” Ayon pa sa kanya, gagamitin ito ng pulis at militar para sa korapsyon. “Lalo itong pagpapasasaan ng mersenaryong sundalo ng AFP na uhaw sa dugo at pera, at hihikayatin ang pamamaraang vigilante na walang pakundangang pagpaslang katulad noong batas militar,” pahayag ni Valbuena.

Higit sa lahat, pagdidiin niya, gagamitin umano ito ng militar para “atakehin at lumikha ng intriga at sirain ang pagkakaisa ng mamamayan ng Apayao para pahinain ang kanilang pakikibaka laban sa mapangwasak na mga proyektong dam, laluna ang mga nanghihimasok sa lupang ninuno ng mga Isnag at iba pang minoryang mamamayan.”

AB: Walang pakundangang pamamaslang ang itinutulak ng 'bounty program' sa Apayao