Articles tagged with United Kingdom

Mga Pilipino, kasama sa milyong nagmartsa sa UK para sa Palestine
November 14, 2023

Umabot sa isang milyong mamamayan ang lumahok sa isang protesta sa London, United Kingdom noong Nobyembre 11 para itulak ang panawagan para sa tigil-putukan at kundenahin ang patuloy na gerang henosidyo ng Israel sa Palestine. Lumahok ang mga organisasyong Pilipino sa naturang rali, na siyang pinakamalaking pagkilos sa London para sa kilusang Free Palestine mula […]

Mga welga para sa dagdag-sahod, nagpapatuloy sa UK at US
June 05, 2023

Tumigil ang mga tren sa England noong Hunyo 3 nang ikasa ng 12,000 drayber sa ilalim ng Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) ang 24-oras na welga para sa karampatang kumpensasyon ng kanilang obertaym at mas makataong kundisyon sa paggawa. Umaabot sa 60% ng serbisyong tren ang naparalisa. Pangalawang aksyon na ito ng […]

Karapatan para magwelga, ipinagtanggol sa UK
February 04, 2023

Inilunsad ng halos kalahating milyong manggagawang bumubuo sa iba’t ibang unyon sa United Kingdom ang mga pagkilos noong Pebrero 1 para ipagtanggol ang kanilang karapatan sa pagwewelga. Nasa sentro ng paglaban na ito ang pagtatakwil sa ipinapanukalang batas kontra-welga (Strikes Bill). Laman ng panukala ang pagpwersa sa mga unyon na mag-iwan ng mga nagtatrabahong mga […]

Welga ng 450,000 manggagawa, ikinakasa sa UK
January 20, 2023

Halos kalahating milyong manggagawa na kabilang sa mga unyon sa United Kingdom ang naghahandang magwelga para ipaglaban ang makaratungang pagtaas ng kanilang sahod sa gitna ng pagsirit ng implasyon at pagtaas ng cost of living sa bansa. Karamihan sa kanila ay halos isang dekada nang di nakatatanggap ng dagdag-sahod, at sa aktwal ay dumanas pa […]

Daan-daang libong manggagawa sa UK, naglunsad ng mga welga
December 18, 2022

Ikinasa ng mga unyong manggagawa sa iba’t ibang sektor ng United Kingdom ang kani-kanilang mga welga para sa disenteng sahod at makataong mga kundisyon sa paggawa nitong Disyembre. Tinatayang aabot sa 500,000 hanggang isang milyong manggagawa ang magwewelga hanggang sa katapusan ng taon. Bahagi ang mga ito sa pagsiklab ng mga pakikibaka ng mga manggagawa […]