Archive of Concha Araneta | Spokesperson

We will remember Ka Lean: Youth Inspiration, Hero and Martyr — Concha Araneta
July 09, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

    The National Democratic Front of the Philippines-Panay salutes and gives highest honor to our people’s martyr, Ka Lean. We are extending our condolences and sympathy to his family, friends, and former circles. He was martyred last June 29, 2020 because of ceaseless and intense military operations in Southern Panay. A brave and joyful […]

Fight and Oust the Chief Terrorist in Malacañang
July 07, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Translation: Hiligaynon The terror bill has been signed into law. By placing his signature on the Anti-Terror Bill, Duterte has virtually officially declared martial law in the Philippines. This is a martial law far more brutal and violent than the martial law of his idol Ferdinand Marcos. This is not a prediction because it is […]

Batuan kag Patalsikon ang Puno sang mga Terorista sa Malacañang — Concha Araneta
July 07, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Translation: English Ang terror bill ang ginpirmahan na bilang isa ka layi. Opisyal na nga nagdeklarar si Duterte sang martial law sang iya ginpirmahan ang Anti-Terror Bill. Ini ang isa ka martial law nga mas brutal kag bayolente kaysa martial law sang iya idolo nga si Ferdinand Marcos. Indi lang ini pagpakot-pakot bangud nagakatabo na […]

Duterte shuttling back LSIs without mass testing
June 29, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Again with their criminal negligence the IATF ordered the shuttling back of LSIs (locally stranded individuals) to the provinces without sufficient or lack of mass testing, assistance and proper coordination to local LGUs thus endangering the people to a renewed threat of spreading the virus. Further, Duque’s idea of sending community doctors to highly-infected areas […]

Takot na takot si Duterte sa Taumbayan — NDF-Panay
June 01, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Ang NDF-Panay at lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon ay malakas na kumokundena sa patraidor na maniobra ng pasistang rehimeng Duterte sa pagpasa ng Anti-Terror Bill. Terror bill ang tawag ng mga netizens sa pansahog ng tambak ng mabagsik na mga anti-mamamayang polisa at batas ni Duterte. Sa apat na taon ng kanyang teror na […]

Duterte is so Afraid of the People
June 01, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

NDF-Panay and all revolutionary forces in the region vehemently condemn the traitorous maneuver of the fascist Duterte regime in passing the Anti-Terror Bill. The terror bill as called by netizens may be the topping to Duterteís stockpile of cruel antipeople laws and policies. For four years since his reign of terror he has been piling […]

On Debold’s birthday bash during this COVID crisis — Concha Araneta, NDF-Panay
May 16, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Ten generous persons were arrested in Marikina during Labor Day for giving relief goods to people who have not been given aid by government. Nagtitipon-tipon daw, sabi ng pulis. Some 2 weeks later NCRPO chief Debould Sinas attended a party for his birthday with food, beer and drinks to boot. Pinalabas pa sa social media! […]

On the rejoinder of netizens to Duterte’s offer of P2M for killing an NPA commander
May 16, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

A teacher posted a P50 million reward to whoever could kill Duterte, a woman also posted 75M. Another netizen bidded higher, he offered P100 million! They were arrested and according to the news they regretted their actions. But do you know what they were really sorry for? Nagsisi sila sa pagka-aresto sa kanila , pero […]

Mabuhay ang Anakpawis! Ibagsak ang Rehimeng US-Duterte! — NDF-Panay
April 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Puno ng pagpupuri at pagrespeto sa lahat ng manggagawa sa kalunsuran at kanayunan, mga magsasakang masipag na nagbubungkal ng lupa, mga contractual worker, mga maralitang lunsod, mga mababang-inkam na propesyunal at iba pang manggagawa na nakikibaka at nagpupunyagi! Ang unang araw ng Mayo ay ini-aalay sa lahat na manggagawa sa buong daigdig bilang pagkilala sa […]

Mabuhay ang Anak-Balhas! Ibagsak ang US-Duterte nga Rehimen! — NDF-Panay
April 30, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Translation/s: Pilipino Puno sang pagdayaw kag pagrespeto sa tanan nga mamumugon sa syudad kag kaumhan, mga mangunguma nga nagabakas sa duta, mga contractual worker, mga imol sa syudad, mga manubo-inkam nga mga propesyunal kag iban pa nga mga trabahador nga nagahimakas kag nagahimud-os! Ang una nga adlaw sang Mayo ginahalad sa tanan nga mamumugon kag […]