Archive of Concha Araneta | Spokesperson

NDFP at 47: Ever Glowing Victories Year Upon Year
April 25, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

More significant, bigger and ever glowing victories year upon year. This describes the advancement of the National Democratic Front of the Philippines on its 47th anniversary today. NDFP-Panay is proud to be an integral part of this staunchest and most revolutionary united front organization in the country and has marched in step along with other […]

Panibag-o nga krimen sang 61st IB batok sa mga mangunguma sa Miag-ao kag Sibalom — NDF-Panay
April 22, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

  Mabaskog nga ginakundena sang NDF-Panay ang panibag-o nga kaso sang pagpamatay, iligal nga pag-aresto kag pagpasaka sang himo-himo nga kaso sang 61stIB kag 301st Brigade batuk sa mga inosente nga sibilyan sang Miag-ao, Iloilo kag Sibalom, Antique. Sang kaagahon sang Abril 18, 2020, matapos mapaslawan ang mga naga-operasyon nga tropa sang 61st IB nga […]

In Times of Crisis, the People’s Rights Must Be Upheld — NDF-Panay
April 06, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Yesterday impoverished residents of barangay San Roque in Quezon City went out to the streets in spite of the ‘stay at home’ policy, exposing themselves to the COVID-19 threat. The reason? They were threatened by a more imminent danger – hunger – which they could not prevent nor escape from. Fairly distancing themselves from one […]

Sa Panahon sang Krisis, ang Kinamatarung sang Pumuluyo Dapat Sakdagon
April 03, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Translation/s: English Kahapon ang mga pigado nga mga residente sang barangay San Roque sa Quezon City naggua sa dalanon apresar sang ëstay at homeí nga pagsulundan kag sang katalagman sang COVID-19. Ang rason? Amo ang katalagman sang gutom nga mas gilayon kag mas malala sangsa virus bangod indi nila malikawan kag mapanaguan. Sa husto nga […]

Pulang saludo sa New Peopleís Army sa iya ika-51 nga anibersaryo halin sa NDF-Panay! Isa naman ka tuig nga nagapamatuod nga ang tunay nga Hukbo sang masa indi malingkang sang ano man nga pasistang rehimen!
March 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Translation/s: English Labi nga nagalig-on ang NPA sa Panay bangod labi nga nagadalom, nagalapad kag nagahugot ang suportang masa sa ila solo nga hangaway nga nagakabuhi para sa ila. Samtang nagatindog ang NPA sa Panay padayon nga nagadamo asta pila ka gatos libo nga pumuluyo ang tagsakdag niya sa kaumhan kag kasyudaran. Kampante ang pumuluyo […]

Red salute to the New Peopleís Army on its 51st founding anniversary from NDF-Panay! Another year successfully proving that the genuine Army of the people cannot be daunted by any fascist regime! — Concha Araneta, NDF-Panay
March 26, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Translation/s: Hiligaynon The NPA in Panay has grown much stronger because of the ever deepening, widening and more cherished support by the masses to the only Army that lives for them. So long as the NPA in Panay stands, it will continue to gather hundreds of thousands of supporters in the cities and countrysides. The […]

Duterte: Inutil kag Wala Kapasidad Mag-atubang sa Epidemya — Concha Araneta, NDF-Panay
March 18, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Translation/s: English Nagapaabot ang NDF-Panay sang iya hantop nga pagsimpatiya sa pumuluyo nga nagaagi subong sang dugang nga kabudlayan kag kapiotan nga dulot sang mga tikang kag polisiya sang gobyernong Duterte sa pag-atubang sang epidemya sang COVID-19. Masyado ka athag subong nga inutil kag indi kapable ang administrasyon ni Duterte sa pag-uyat sining sakuna halin […]

Duterte: Inutile and Incompetent in Handling the Epidemic — Concha Araneta, NDFP-Panay
March 18, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Translations/s: Hiligaynon NDF-Panay reaches out with deep sympathy for the people who are undergoing added burdens and difficulties due to the Duterte government policies and impositions in handling the COVID-19 epidemic. It is now so obvious that the Duterte administration is inutile and incapable in facing this malady from preparation until cases of COVID-19 in […]

Senate Bill 1083, layi sa pagterorisa sa pumuluyo
March 03, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

Hayagan nga pagtraidor sa pumuluyong pilipino ang ginhimo sang senado sa pagpasar sang senate bill 1083 o anti terrorism bill 2020. Sa amo nga layi mahimo nga dakpon kag silutan ang sin-o man nga ginasuspetsahan nga naga-instigar, kahimbon, nagapartisipar sa pagplano, paghanas, preparasyon kag pagpatigayon sang mga akto sg terorismo kag nagapangrekrut para ipatapo sa […]

The Poster Boy is a Narco Cop
February 25, 2020 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Panay | Concha Araneta | Spokesperson |

It seems that Duterte’s poster boy on the war on drugs, Police Lieutenant Colonel Jovie Espenido is himself now being dragged or drugged? When Duterte announced last month that he had more than 300 cops listed on his narco list he vehemently swore that he would kill them, “i will kill you” he once again […]