Archive of Leona Paragua | Spokesperson

Lubusang wakasan ang mapanlinlang at mapanlamang na “pakikipagkaibigan” ng US sa Pilipinas
August 30, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Walang nakamit na proteksyon at kapanatagan ang mamamayang Palaweño at kapwa-masang anakpawis ng Pilipinas–bagkus ay papatinding ligalig, pagkatakot, kahirapan at pagyurak sa soberanya magmula nang pinagtibay noong Agosto 30, 1951 ng mga mapanggera’t mapanakop na US at mga taksil na papet sa Pilipinas ang Mutual Defense Treaty (MDT). Sa paglagda sa nasabing “kaisahan” ng magkabilang-panig […]

Sa unang taon ng brutal na pagpaslang sa mag-asawang Tiamzon at 8 pang kasama, singilin at pagbayarin nang mahal ang rehimeng US-Marcos II!
August 21, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Matapos ang isang taon ng kawalan ng hustisya, naninindigan ang NDFPalawan, sampu ng buong rebolusyonaryong kilusan sa bansa at sambayanang Pilipino, na dapat tuluy-tuloy na singilin at pagbayarin nang mahal ang buong pasistang rehimeng US-Marcos II at Armed Forces of the Philippines (AFP) sa kanilang brutal na pagpaslang kina Benito “Ka Laan” Tiamzon, tagapangulo ng […]

Katutubong Palaweño, magkaisa para ipaglaban ang lupang ninuno, kabuhayan at karapatan!
August 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Sa ika-29 taon ng pandaigdigang araw ng katutubong mamamayan ng daigdig, nananawagan ang National Democratic Front-Palawan sa mga katutubong Palaweño na magbangon at magkaisa laban sa komun na kaaway ng bayan—ang imperyalismong US at mga lokal na papet nito. Makatwirang ipagtanggol ang lupaing ninuno at labanan ang pagsasamantala sa minorya at buong aping uri. Tulad […]

SONA 2023, hungkag! Walang tunay na kaunlarang nakamit ang mga Palaweño sa unang taon ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II!
August 02, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Hungkag, pawang mga kasinungalingan, at hindi sinalamin ng State of the Nation Address 2023 ng ilehitimong presidente ng reaksyunaryong gubyerno na si Ferdinand Marcos Jr ang tunay na kalagayan ng bansa at ng mamamayang Pilipino. Ni wala itong binanggit na mga partikular na kalagayan at proyekto sa Palawan, gayong kaliwa’t kanan ang mga desperasyon at […]

Ang hatol ng mga Palaweño sa unang taon ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II: TUTA, PALPAK AT PAHIRAP!
June 29, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Sa unang taon ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II, ibayong kahirapan ang dinanas ng mamamayang Palaweño sa higit na paglala ng pamalagiang krisis ng sistemang malakolonyal at malapyudal ng Pilipinas. Dahil dito, hinahatulan ng buong rebolusyonaryong kilusan sa Palawan ang unang taon ng panunungkulan ng rehimeng US-Marcos II na bigo sa paglilingkod para sa kagalingan, kabuhayan […]

Sa ika-35 taon ng batas sa huwad na reporma sa lupa na CARP, paigtingin ang anti-pyudal na pakikibaka at isulong ang rebolusyong agraryo sa Palawan!
June 10, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Tulad ng mga huwad na reporma sa lupa ng lahat ng rehimen, walang makabuluhang reporma sa lupa ang nakamit ng mga magsasaka sa 26 taong pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) mula noong 1988 sa ilalim ng rehimeng US-Corazon Aquino hanggang magtapos ito noong 2014. Hindi kailanman tinugunan ng mga batas sa huwad na […]

Pag-ibayuhin ang pakikibaka ng mga Palaweño laban sa mapaminsalang mina!
May 24, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan sa panawagan ng mga katutubong Palaw’an at mamamayan ng Brooke’s Point na suportahan ang kanilang makatwirang laban sa mapaminsalang proyektong naninira sa kanilang kalikasan. Malinaw sa apela ng Palaw’an Cultural Community at Mga Kalebonan Et Bicamm ang kanilang mga reklamo — ang pangwawasak ng kumpanyang Ipilan Nickel […]

Makatwiran ang magprotesta: ipagpatuloy ang laban sa mapaminsalang mina sa Palawan!
April 19, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Kaisa ng iba’t ibang uri at sektor ng mamamayan, mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines-Palawan ang iligal na pagdispers at pag-aresto ng mga pulis na nagmistulang bayarang goons ng Ipilan Nickel Corporation (INC) sa mga residente ng Brooke’s Point na mapayapang nagsasagawa ng kilos-protesta laban sa operasyon ng kumpanya. Iligal na dinampot […]

Mamamayang Palaweño, gunitain ang Pag-aalsang EDSA sa ibayong paglaban sa papet, pasista at pahirap na rehimeng Marcos II
February 26, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Napapanahon ngayon ang paggunita sa ika-37 taon ng Pag-aalsang EDSA UNO sa unang taon ng pasista’t ilehitimong rehimeng US-Marcos II. Malinaw sa buong sambayanang Pilipino na walang pinag-iba si Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. sa ama niyang diktador na nagpataw ng batas militar noong 1972. At katulad ng sinapit ng matandang Marcos, itatapon din ng nagkakaisang […]

Tugunin ang panawagan ng mamamayan ng Brooke’s Point: operasyon ng Ipilan Nickel Corporation, itigil!
February 22, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Palawan | Leona Paragua | Spokesperson |

Nananawagan ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan sa mamamayang Palaweño at buong bansa na suportahan ang pakikibaka ng mga magsasaka at natibong Palaw’an sa Brooke’s Point laban sa mapaminsalang operasyon ng Ipilan Nickel Corporation. Mula Pebrero 18, nagbarikada ang mga residente sa sayt ng mina sa Brgy. Maasin para igiit sa pambansang gubyernong ipahinto […]