Singilin at panagutin ang ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte sa pandaraya sa Eleksyong 2022!

,

Habang walang ilusyong maghahatid ng makabuluhang pagbabago ang reaksyunaryong eleksyon sa bansa, nakikiisa ang National Democratic Front of the Philippines-Palawan sa galit ng taumbayan sa lansakang pandaraya sa nakalipas na eleksyong 2022 na nagluklok ng pinakamasasamang angkan ng Marcos at Duterte sa tuktok ng estado-poder ng lipunang malakolonyal at malapyudal.

Tulad ng isda na nahuhuli sa sariling bibig, sa bunganga mismo COMELEC nagmula ang pinakamalaking ebidensya ng pandaraya. Nitong Setyembre, inamin nito ang paggamit ng isang “Telco Exchange-Integrator” na dinaanan umano ng mga boto kabilang ang 20,300 vote counting machines (VCMs) mula sa NCR, Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Mapapansing ang mga naturang rehiyon at probinsya ang may pinakamalalaking bilang ng botante at bumoto sa bansa. Ito ang magpapaliwanag sa nauna nang iniulat ng grupong Truth & Transparency Trio (TNTrio) na mayroong aabot sa 20,300 VCM na nanggaling lamang sa iisang private IP address na 192.168.0.2. Ang masama pa ay hindi ito binanggit man lamang o ipinaliwanag sa taumbayan bago ang eleksyon. Liban pa rito ang ginawang pagpapalit ng COMELEC ng mga bago umanong 3G modem sa mga 4G modem na ginamit na hindi rin ipinabatid sa publiko.

Kung babalikan, sa araw pa lamang ng eleksyon ay may naiulat nang mga kaso ng pagpalya at pagkasira ng mga kagamitan sa botohan. Kabilang dito ang mga di gumanang SD cards na nagresulta sa malalaking bilang ng boto na hindi binasa at nabilang, bukod pa ang ilang mga kaso sa mga presintong malaking bilang ng mga botante ang hindi nakaboto. Napuna na ito ng di mabilang na mga indibidwal at mga independyenteng organisasyon na nagbantay sa takbo ng halalan, partikular sa paggana ng VCMs. Sa halip na mas maagang resolbahin ang aberya at pakinggan ang panawagan ng mamamayan na palawigin pa ang araw ng botohan, ginulantang ng COMELEC ang publiko sa napakabilis na anunsyo ng unofficial na resulta ng eleksyon. Pero lalong titingkad ang mga kwestyon sa napansing di nagbabagong padron sa resulta ng boto ni Marcos Jr. at nangungunang kalaban nitong si Leni Robredo na binansagan ng isang akademikong institusyon na “salamangkang 68:32”.

Mula sa mga ito malinaw ang iregularidad na naganap sa halalan. Pinakanakinabang dito ay ang tambalang Marcos-Duterte na di-kapani-paniwalang nanalo at lumamang ng higit 15 milyong boto sa kani-kanilang mga kalaban. Sa paggamit ng COMELEC ng Telco Exchance-Integrator, bago pa ang eleksyon nakaprograma na ang magiging resulta ng halalan pabor sa naghaharing paksyong Marcos-Duterte-Arroyo. Sadyang nilatag ni Rodrigo Duterte ang batayan para magawa ito—mula sa pagtatalaga ng mga komisyuner ng COMELEC, hanggang sa pag-award ng kontrata sa mga kagamitan at pasilidad na gagamitin sa mga kumpanyang Smartmatic TM at F2 logistics, kung saan ang kroni nitong si Dennis Uy ang major shareholder. Sinubukan ang kahalintulad na sistematikong pandaraya gamit ang automated election system sa midterm election noong 2019 upang ipanalo ang kapartido ni Duterte sa Senado.

Matapos maluklok sa estado-poder iniratsada ng tambalang Marcos-Duterte ang lahat ng adyenda nilang anti-demokratiko at kontra-mamamayan. Una sa listahan ang pagsunod sa lahat ng dikta ng imperyalismong US. Ikalawa, pagprotekta sa matandang Duterte laban sa pampublikong pang-uusig at pagpapanagot sa mga krimen nito sa bayan; at ang tuluy-tuloy na historikal na pagrerebisa at paglilinis sa rekord ng matandang Marcos at buong pamilya kasama na ang pag-abswelto sa mga kaso ng pandarambong. Kasunod, ang walang kabusugang pagkopo sa pondo ng bayan; ang pagbigay ng pabuya sa mga pangunahing kroni sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng matataas na pusisyon sa gubyerno; ang pagbuhos ng pondo sa mga troll at taga-imbento nila ng pekeng balita at disimpormasyon; lalong binusog ang militar na nagbantay at nagtiyak sa dayaan; at higit sa lahat ang patuloy na paggamit ng berdugong AFP-PNP at NTF-Elcac para supilin ang lahat ng kanilang kritiko, mga oposisyon, lalu’t higit ang mga pakikibakang bayan. Lahat ng ito sa kapinsalaan ng mamamayan na dumaranas ng ibayong kahirapan at matitinding paglabag sa kanilang karapatang-tao.

Sa tuluyang pagkalantad ng kanilang modus-operandi, lalong nalalantad ang saligang katangian ng estadong malakolonyal at malapyudal ng Pilipinas—bulok, anti-demokratiko, korap, kontrolado at manipulado ng imperyalismong US at mga lokal na naghahari. Walang nabago kahit pa gamitin ang automated na tipo ng eleksyon, sa halip lalong naging madali at sopistikado ang pandaraya sa halalan. Tiyak na ganito rin ang gagawin nilang manipulasyon sa nalalapit na Barangay at SK Elections ngayong Oktubre 30 para ipwesto sa pinakamababang antas ng lokal na gubyerno ang kanilang pinakamatatapat na alagad at tagasunod. Subalit hindi mangmang ang taumbayan para paniwalaan ang hinabing mga kasinungalingan ng mga naghaharing-uri. Lalu lamang sisindihan nito ang galit ng taumbayan sa gitna ng miserableng pamumuhay ng masang anakpawis, habang nagtatampisaw sa dagat ng kayamanan ang mga nang-aapi at nagsasamantala sa kanila.

Nananawagan ang NDFP-Palawan sa mamamayang Palaweño at buong bansa na panagutin ang ilehitimong rehimen sa ginawa nitong pandaraya sa eleksyong 2022 at patuloy na pagnanakaw sa kaban ng bayan, pagpapahirap at panunupil sa taumbayan. Ilunsad ang malalaking pagkilos para ipamalas ang galit ng bayan sa inutil at pasistang rehimen. Kasabay nito ang paglantad at paglaban sa kanilang mga alipures sa lokal na antas na nagpapahirap sa mga Palaweño. Higit sa lahat, paigtingin ang digmang bayan sa isla at sa buong bansa bilang tunay na solusyon para lutasin ang kronikong krisis ng malakolonyal at malapyudal na lipunan.#

Singilin at panagutin ang ilehitimong rehimeng US-Marcos-Duterte sa pandaraya sa Eleksyong 2022!