Archive of Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Masbate

Maging patas! Imbestigahan ang ginawang pagdamay ng 96th IB at PNP sa sibilyang kababaihan sa nangyaring engkwentro sa bayan ng San Jacinto
September 06, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Masbate |

Dapat pag-isipan ni Hon. Glenda L. Villahermosa, munisipal Mayor ng Monreal, Masbate ang kanyang pahayag na imbis na sisihin ang mga sibilyang kababaihan na sina Divina Ajitan Lobiano, Sheryl Dejomo Salazar at Jenlyn Guis Matimtim na idinamay ng 96th IB at PNP sa nangyaring engkwentro sa pagitan nila at NPA sa barangay Jagnaan, San Jacinto […]

Palakasin ang kilusan ng kababaihan sa hanay ng mga manggagawa
May 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | NDF-Masbate | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Masbate |

Ngayong araw, sa pagdiriwang ng Araw ng Paggawa, ipinapaabot ng Malayang Kilusan ng Bagong Kababaihan – Masbate ang mahigpit na pakikiisa sa mga manggagawa, laluna sa mga kababaihan. Maraming manggagawa ang nagmula sa hanay ng kababaihan. Sa Masbate, karamihan sa manggagawang kababaihang Masbatenyo ay galing sa uring maralitang magsasaka o manggagawang bukid. Dinaranas nila ang […]

Kababaihang Masbatenyo, lumahok sa armadong paglaban!
March 08, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | NDF-Masbate | Makabayang Kilusan ng Bagong Kababaihan-Masbate |

Sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Kababaihan, nananawagan ang MAKIBAKA – Masbate sa kababaihang Masbatenyo na magbangon at magkaisa sa landas ng armadong pakikibaka! Makatwiran para sa kababaihang Masbatenyo na lumaban. Sa pag-iral ng batas militar sa Masbate, tumindi pa ang malaon na nilang dinaranas na pang-aapi’t pagsasamantala. Sa ilalim ng militarisadong Masbate, ibayong lumaganap […]