Archive of National Democratic Front of the Philippines

Pilit na pinagtatakpan ni Duterte ang kasalukuyang pang-ekonomyang krisis sa bansa
September 16, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Dismayado ang mamamayang Pilipino sa isinagawang pulong balitaan ni GRP Pres. Rodrigo Duterte noong Setyembre 11 pagdating niya galing sa mga bansang Israel at Jordan. Pawang mga walang kakwenta-kwentang buladas lamang ang lumabas sa bibig ni Duterte sa isang oras na ‘interview’ sa kanya ng kanyang Political Adviser na si Salvador Panelo. Sa gitna ng […]

Pahayag Hinggil sa Lakbay-Dalangin ng Mamamayan sa Kabikulan
September 15, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Buong lugod na binabati ng NDF-Bikol ang mga magsasaka, manggagawa, kabataan, kababaihan, taong simbahan at iba pang mga sektor na nagtipun-tipon upang ipagdiwang ang kapistahan ni INA sa pamamagitan ng pag-alala at pagtindig para sa lahat ng biktima ng walang pakundangang karahasan ng estado. Sa panahong nasusukluban ang lipunan ng lagim ng terorismo at pasismo […]

Christians for National Liberation hails the Iglesia Filipina Independiente
August 04, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | Christians for National Liberation-Metro Manila |

We, the Christians for National Liberation – Metro Manila (CNL-MM) joins the Filipino people in acclaiming the leadership and lay faithful of the Iglesia Filipina Independiente (IFI) or Aglipyan Church as this nationalist church celebrates its 116th Proclamation Anniversary. The “Ama sumilang nawa ang aming pagsasarili” is a call to national liberation in the context […]

Hinggil sa Localized Peacetalks
July 24, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Mahigpit na pinamumunuan ng Partido Komunista ng Pilipinas ang lahat ng yunit ng NPA-Bicol sa ilalim ng Romulo Jallores Command. Nakiisa ang Romulo Jallores Command sa lahat ng rebolusyonaryong pwersa sa buong bansa sa pagkilala sa paggabay ng Partido at pagsuporta sa NDFP negotiating panel bilang kinatawan ng buong rebolusyonaryong kilusan at ng mamamayan sa […]

Nasa Kamay ng Mamamayan ang Soberanya
July 21, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Tinatahak ngayon ng Rehimeng Duterte ang landas ng pampulitikang pagpapatiwakal sa kanyang pagsasantabi ng interes ng mamamayang nagluklok sa kanya sa pusisyon. Sa gitna ng kanyang pagkalango sa kapangyarihan, nakakalimutan niyang ang mapagpasyang lakas ng mamamayan ang magtatakda ng hangganan ng kanyang pakana upang maging diktador-pasista. Bagamat puspusan ang kanyang kampanya para kontrolin ang lahat […]

NDFP Renders Honor to Fr. Dave Albano, Founding Member of the Christians for National Liberation
March 25, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | National Executive Committee |

Ka Dave Albano was among the founding members of the Christians for National Liberation (CNL). The founding members decided to launch the CNL on the 100th anniversary of the martyrdom of Fathers Gomez, Burgos and Zamora on February 17, 1972. Among the founding members were Fr. Dave Albano, Deacon Carlos Tayag and Purificacion Pedro. It […]

Parangal kay Ka Bendoy
March 17, 2018 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Ngayon ay araw ng pagdadalamhati para sa libu-libong Pilipino habang ihinahatid ang mga labi ni Alfredo Dino Merilos sa kanyang huling hantungan. Nakalibing man ang kanyang pangalan sa kawalan, para sa hindi mabilang na masa at kasama mananatili ang alaala ni Ka Bendoy o Ka Berdin bilang isa sa mga muog ng pagsusulong ng digmang […]

On the Imperialist Cultural Offensive
November 15, 2015 | National Democratic Front of the Philippines | Juliet de Lima | Chairperson | Reciprocal Working Committee Socio-Economic Reforms |

Colleagues and friends! It is my pleasure and honor to speak on the imperialist cultural offensive before this workshop to help set the framework for the topic “People’s Cultural Resistance Against Imperialist Cultural Offensive.” Indeed, a long-standing war exists between imperialism and oppressed peoples in the cultural arena. This has been ongoing ever since colonial […]