Archive of NDF-Cagayan

Kundenahin ang terorismo ng estado ng 501st IBde! Bigyang-pugay ang pitong rebolusyonaryong kabataang martir sa Dungeg!
October 06, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng National Democratic Front of the Philippines-Cagayan (NDFP-Cagayan) ang walang-habas na pambobomba, istraping, at paghahasik ng terorismo ng estado ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga baryo ng Dungeg, Mission, at Aridowen sa bayan ng Sta. Teresita, at sa baryo ng Rebecca sa bayan ng Gonzaga, sa probinsya ng Cagayan. Inilulunsad […]

Tama Na! Sobra Na! Isakdal ang Rehimeng US-Duterte!
September 20, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Makalipas ang 49 taon, ginugunita ng sambayanang Pilipino ang pagpataw ng diktador na si Ferdinand Marcos ng batas militar kasabay ng pagpapaalingawngaw ng kanilang panawagang isakdal ang rehimeng US-Duterte sa kanyang patong-patong na krimen laban sa mamamayang Pilipino at sangkatauhan. Hinding-hindi maiwawaglit ng mamamayan ang mga ala-ala ng kabagsikan, karahasan, pagyurak sa karapatang-tao at panggigipit […]

Kundenahin ang walang-pakundangang pagyurak sa soberanya ng Pilipinas at ang kakambal nitong pagpapayaman at konsolidasyon ng kapangyarihan ni Duterte
August 12, 2021 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Cagayan Valley | NDF-Cagayan | Celia Corpuz | Spokesperson |

Habang nagtatagisan sa lakas-militar at ekonomiya ang mga dambuhalang imperyalista, partikular ang Estados Unidos at Tsina, walang-pakundangan namang nasasagasaan ang pambansang soberanya ng Pilipinas. Upang pasahulin pa, interesado lamang si Rodrigo Duterte, bilang kasalukuyang hepe ng burukrata kapitalismo ng lipunang Pilipino, sa kung anong pansariling benepisyo ang makukuha nito mula sa pamamangka sa naturang dalawang […]