Archive of CPP North Central Mindanao Regional Committee

Isalikway ang empirisismo! Tibuok-kusog nga iasdang ang nasudnon-demokratikong rebolusyon sa wala pay susama nga ang-ang!
December 26, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Ginahatag sa PKP-NCMR ang pinaka-init nga pakighiusa ug pagtimbaya sa atong pagsaulog sa ika-55 ka tuig nga anibersaryo sa subling gitukod nga Partido Komunista ng Pilipinas. Niini nga okasyon, atong subli-subli nga ipalab-as ang atong panawagan alang sa pagsalikway sa empirisismo aron tibuok-kusog natong iasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan ngadto sa wala pay susama […]

Sobra kahugaw, malimbungon ug kagubot ang nahitabo sa barangay election
November 01, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP North Central Mindanao Regional Committee | CPP Bukidnon Provincial Committee | Andre Liwanag | Spokesperson |

Sa Bukidnon, sa milabay’ng barangay election talamak ang pinalitay sa buto. Propaganda lamang ang giingong “no vote buying” sa commission on election. Subay sa monitor sa New People’s Army sa tibuok probinsya walay bisan usa ka baryo nga wala nagpahigayon og pinalitay sa buto. Tungod kay ang barangay eleksyon, gigamhan sa mga dagkong politiko ug […]

Makatarunganon ang magrebolusyon uban sa masang nilupigan!
March 29, 2023 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Puno sa kadasig ug determinasyon natong saulugon ang ika-54 nga anibersaryo sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan! Sa nilabay’ng katuigan, labaw pang napamatud-an sa rebolusyonaryong kalihukan ug sa tanang katawhan sa atong rehiyon nga makatarunganon ang pagrebolusyon. Aning adlawa, ato ihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa mga Pulang manggugubat ug masang rebolusyonaryo nga mabayanihong nihalad […]

Pinakataas ug pulang pagsaludo kang Ka Jose Maria Sison, pangulo ug bayani sa rebolusyon!
December 18, 2022 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Ginapahinungod sa tibuok ginsakpan sa Partido Komunista ng Pilipinas – North Central Mindanao Region ug sa tanang rebolusyonaryo sa rehiyon ang pinakataas nga pagsaludo ug pagparangal kang Kaubang Jose Maria Sison isip bantugang pangulo, magtutudlo ug inspirasyon sa rebolusyong Pilipino. Among ipadangat ang bug-os nga pahasubo sa iyang asawa nga si Kaubang Julie, sa iyang […]

Katawhang Moro, maghiusa ug ipakigbisog ang tinuod nga kaugalingong paghukom!
May 23, 2022 | Norsen Manggubat | Spokesperson | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Sa atong pagdumdom sa anibersaryo sa ngilngig ug magun-ubon nga Martial Law sa Marawi City niadtong Mayo 23, 2017, kinahanglang labaw pang ipakusog sa katawhang Moro ang ilang panaghiusa aron ipanawagan ang hustisya, batukan ang nasudnong pagpahimulos ug ipakigbisog ang tinuod nga katungod sa kaugalingong paghukom. Hangtud sa kasamtangan, nag-antus pa gihapon ang napuluan ka […]

Manglimbasog sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan! Isalikway ang tanang bagahe!
April 23, 2022 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Atol sa ika-49 nga anibersaryo sa National Democratic Front of the Philippines (NDFP), labaw kitang manglimbasog sa pagpaasdang sa gubat sa katawhan ug atong wagtangon ang tanang bagahe sa paglihok. Niini nga okasyon, atong ihatag ang pinakataas nga pagsaludo sa NDFP sa padayong pagbarog niini isip tinuod nga representante sa katawhan sa ilang pakigbisog alang […]

Padayong pakyason ug batukan ang kontra-rebolusyonaryong gubat sa rehimeng US-Duterte!
March 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Mapasigarbuhon natong saulugon ang ika-53 ka tuig nga kasumaran sa pagkatukod sa Bagong Hukbong Bayan. Para sa rebolusyonaryong pwersa ug katawhan sa NCMR, makahuluganon kaayo kini nga kasumaran. Una, napatigbabawan nato ang mga atake sa kaaway sa miaging tuig ug wala gayud nilampos ang rehimeng US-Duterte nga puuhon ang BHB sa rehiyon. Ug, ikaduha, ang […]

Salute to Ka Gonyong! Continue his revolutionary endeavors!
February 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Propagandist, writer, teacher, promoter of mass work—these are the lasting images that always come to mind whenever the masses and revolutionaries hear the name Ka Gonyong or Serb, better known by his real name Pedro Codaste. Ka Gonyong was born on January 16, 1949 in Butuan City. His father was an employee of Nasipit Lumber […]

Saluduhan si Ka Gonyong! Ipadayon ang iyang mga nasugdang tampo!
February 16, 2022 | Communist Party of the Philippines | Norsen Manggubat | Spokesperson | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Propagandista, manunulat, magtutudlo, tigpasiugda sa gimbuhatong masa—mao kini ang pinakaunang mosantop sa huna-huna sa mga masa ug rebolusyonaryo kung madunggan ang pangalan ni Ka Gonyong o Serb o mas naila sa iyang tinuod nga pangalan nga si Pedro Codaste. Si Ka Gonyong natawo kaniadtong Enero 16, 1949 sa Butuan City. Iyang amahan usa ka trabahante […]

Determinadong ipaasdang ang demokratikong rebolusyon sa katawhan! Saluduhan ang Partido sa pagpangulo sa gubat sa katawhan!
January 04, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP North Central Mindanao Regional Committee |

Karong adlawa, tibuok kalipay ug kadasig natong isaulog ang ika-53 nga anibersaryo sa subling pagkatukod sa Partido Komunista ng Pilipinas. Angayang mahimong mabulukon ang pagdumdom sa maong okasyon dinhi sa atong rehiyon tungod kay mas nasubhan kita karong tuiga diha sa kinabuhi’g kamatayon nga pakigbisog. Sa susamang higayon, ato usab ihatag ang pinakataas nga pagsaludo […]