Pinakataas ug pulang pagsaludo kang Ka Jose Maria Sison, pangulo ug bayani sa rebolusyon!

,

Ginapahinungod sa tibuok ginsakpan sa Partido Komunista ng Pilipinas – North Central Mindanao Region ug sa tanang rebolusyonaryo sa rehiyon ang pinakataas nga pagsaludo ug pagparangal kang Kaubang Jose Maria Sison isip bantugang pangulo, magtutudlo ug inspirasyon sa rebolusyong Pilipino.

Among ipadangat ang bug-os nga pahasubo sa iyang asawa nga si Kaubang Julie, sa iyang pamilya ug sa tanang nahimong suod kaniya.

Ang kamatayon ni Ka Joma labaw pang nagpadilaab sa among determinasyon, kadasig ug kaisog aron labaw pang ipaasdang ang gubat sa katawhan. Ang iyang intelektwal ug praktikal nga mga tinudlo ang magsilbing iwag kanamo aron makab-ot ang susama sa iyang deka-dekadang pangandoy—ang masanag nga kaugmaon alang sa mga sumusunod.

Gikan mismo sa iyang sinulat, gipamatud-an ni Ka Joma nga, hangtud sa iyang katapusang ginhawa, usa siya ka bayani sa tanang mga katawhan sa tibuok kalibutan.

“…Unsa man ang hinungdan sa kamatayon,
adunay panagkasusama ang tanan,
ang bayani nagaalagad sa katawhan
hangtud sa iyang katapusang pagginhawa.”

Wala igsapayan ni Ka Joma ang mga sakripisyo ug pagsulay nga iyang gisagubang atubangan sa pagpamig-ot sa bangis sa estado. Walay pagduha-duha niyang gihalad ang tanan niyang panahon ug katakus aron padayong mapanguluhan ug magiyahan ang rebolusyon sa nasud ug motampo sa pangkalibutang proletaryong rebolusyon.

Ang pangalan ug kabantugan ni Ka Joma kanunay nga nakapatik sa among kasing-kasing. Magpabilin kang kanunay’ng buhi ug nagdilaab alang kanamong mopadayon sa imong mga nasugdang paghawan sa dalan sa sosyalistang kaugmaon ug ang mga dugo sa susama nimong daghan pang bayani sa rebolusyon ang maghatag kanamo og giya aron makab-ot ang hingpit nga kadaugan.

Pagsaludo kang Kaubang Jose Maria Sison!
Saluduhan ang tanang martir sa rebolusyon!
Iasdang ang gubat sa katawhan!
Mabuhi ang Partido Komunista ng Pilipinas!
Mabuhi ang Bagong Hukbong Bayan!
Mabuhi ang katawhang nakigbisog!

 

Pinakataas ug pulang pagsaludo kang Ka Jose Maria Sison, pangulo ug bayani sa rebolusyon!