Archive of CPP Panay Regional Committee

Ibayaw ang Pulang bandera sang PKP, bug-os kusog kag kaisog nga isulong ang Demokratiko nga Rebolusyon sa Panay
December 28, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee |

Ginabayaw ang kuom nga kamot kag angkon ang mainit kag makig-away nga diwa, nagakalipay kami nga nagatamyaw kag nagapakig- isa sa mga katapu kag kadre sang PKP kag tanan nga rebolusyonaryong pwersa sa bilog nga pungsod nga malipayon nga nagsaulog sang ika- 55 nga anibersayo sang liwat nga pagkatukod sini. Ululupod naton nga iwagayway pasulong […]

Saulogon ang ika-55 nga anibersaryo sang PKP sa maisog nga pagbato kag padayon nga pagpaslaw sa mas ginpasingki nga atake sang rehimeng US-Marcos II
December 24, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee | CPP Central Panay Committee |

Mainit nga pagpanamyaw sa tanan nga rebolusyonaryong pwersa kag pumuluyo ang ginapaabot sang Komite sang Partido sa Central Panay sa pagsaulog sang ika-55 nga anibersaryo sang Partido. Pulang saludo sa mga maukod nga kadre kag katapo sang Partido kag mga isganan nga pulang kumander kag hangaway sang Bagong Hukbong Bayan! Ginahalad man naton ang pinakamataas […]

Mabuhay ang Dungganon nga Lider kag Tagtukod Jose Ma. Sison! Pursigido nga Isulong ang Rebolusyon sa Kadalag-an!
December 26, 2022 | NDF-Panay | CPP Panay Regional Committee | Panay Regional Operational Command |

Puno sang pagpalangga kag pagrespesto, aton ginahatagan sang pinakamataas nga pasidungog ang aton lider kag titser Jose Ma. Sison samtang ginasaulog naton ang ika-54 nga anibersaryo sang pagkatukod sang Partido Komunista ng Pilipinas. Ang dalagku nga kadalag-an sang PKP sa paghimakas batuk sa imperyalismong US, lokal nga pyudalismo kag burukrata kapitalismo ang testimoniya sa maathag […]

Hail to our great leader and founder Jose Ma. Sison! Resolutely carry on the revolution forward!
December 26, 2022 | NDF-Panay | CPP Panay Regional Committee | Panay Regional Operational Command |

With utmost fondness and respect, we pay tribute to our leader and teacher Jose Ma. Sison as we celebrate the 54th founding anniversary of our Communist Party of the Philippines. The great achievements of the CPP in the struggle against US imperialism, domestic feudalism and bureaucrat capitalism are testimonies to Ka Joma’s clear and correct […]

Paslawon ang pagdugmok sang armadong paghimakas sa Panay! Mas pabaskugon ang inaway banwa!
March 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee |

Pula nga pagsaludo kag pinakamainit nga pagpanamyaw sa tanan nga Pulang kumander kag hangaway sa rehiyon sang Panay kag bug-os nga pungsod nga nagasaulog sang ika-53 nga anibersaryo sang pagkatukod sang Bagong Hukbong Bayan! Upod sa mga kadre kag katapu sang PKP, mga katapu sang rebolusyonaryo nga organisasyon, mga alyado kag malapad nga masang Pilipino, […]

Biguin ang pagdurog ng armadong pakikibaka sa Panay! Mas palakasin ang digmang bayan!
March 29, 2022 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee |

Pulang saludo at pinakamaalab na pagbati sa lahat ng Pulang kumander at mandirigma sa rehiyon ng Panay at buong bansa na nagdiriwang ng ika-53 anibersaryo ng pagkatatag ng Bagong Hukbong Bayan! Kasama ng mga kadre at kasapi ng PKP, mga kasapi ng rebolusyonaryong organisasyon, mga alyado at malawak na masang Pilipino, nagagalak at marangal nating […]

Mensahe sang Pagpakig-isa sang Rebolusyonaryong Pwersa sa Panay sa Pagsaulog sang ika-53 Anibersaryo sang PKP
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee |

  Gikan sa bug-os nga katapuan sang PKP, BHB, mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga abyan kag tagasuporta sang rebolusyon sang banwa sa rehiyon sang Panay, mainit nga pagtamyaw kag pagsaludo sa Partido Komunista ng Pilipinas – MLM para sa pagsaulog sang ika-53 nga tuig sang liwat nga pagkatukod sini sang Disyembre 26, 1968! Sa adlaw […]

Mensahe ng Pakikiisa ng Rebolusyonaryong Pwersa sa Panay sa Pagdiriwang ng ika-53 Anibersaryo ng PKP
December 25, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee |

  Mula sa buong kasapian ng PKP, BHB, mga rebolusyonaryong organisasyong masa, mga kaibigan at tagasuporta ng rebolusyong bayan sa rehiyon ng Panay, maalab na pagbati at matikas na pagsaludo sa Partido Komunista ng Pilipinas – MLM para sa pagdiriwang ng ika-53 taon ng muling pagkakatatag nito noong Disyembre 26, 1968! Sa araw na ito […]

Condemn the murder of Reynaldo Bocala and Willie Epago!
May 29, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee |

Read in: Hiligaynon The Communist Party of the Philippines Komiteng Rehiyon-Panay condemns in strongest terms the treacherous murder of Reynaldo Bocala and his aide Willie Epago on the evening of May 28, 2021 at Balabag, Pavia, Iloilo. Combined reactionary elements of the Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group-6 (PNP CIDG-6) and the Armed […]

Kondenaron ang pagpatay kay Reynaldo Bocala kag Willie Epago!
May 29, 2021 | Communist Party of the Philippines | CPP Panay Regional Committee |

Read in: English Mabaskog nga ginakondena sang Partido Komunista ng Pilipinas-Komiteng Rehiyon-Panay ang patraidor nga pagpatay kay Kaupod Reynaldo Bocala kag iya upod nga si Kaupod Willie Epago sang kagab-ihon sang Mayo 28, 2021 sa Brg. Balabag, Pavia, Iloilo. Ginreyd sa ila gina-arkilahan nga puluy-an kag ginpatay ang duha ka tigulang kag indi armado nga […]