Archive of Patnubay de Guia | Spokesperson

Mamamayan ng TK, lumahok sa armadong pakikibaka! Ipagdiwang ang ika-55 anibersaryo ng NPA!
March 29, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Nagdiriwang ang rebolusyonaryong kilusan at mamamayan ng Timog Katagalugan sa ika-55 anibersaryo ng New People’s Army. Okasyon ito upang ipagbunyi ang nagpapatuloy na apoy ng armadong pakikibaka sa rehiyon at sa buong bansa sa nakalipas na mahigit limang dekada. Sa araw na ito, nagpupugay ang NDFP-ST sa mga rebolusyonaryong martir at bayani ng sambayanan na […]

Mamamayan ng Timog Katagalugan, kapit-bisig na harapin ang El Niño! Palpak at pahirap na ilehitimong rehimeng US-Marcos II, singilin!
March 26, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Nananawagan ang NDFP-ST sa mamamayang Pilipino na magkaisa para harapin ang El Niño at singilin ang kainutilan at kriminal na pagpapabaya ng reaksyunaryong estado sa panahon ng sakuna. Habang nagdarahop ang mamamayang Pilipino sa matinding krisis sa ilalim ng malakolonyal at malapyudal na lipunan, tinatamaan ngayon ang bansa ng tagtuyot na dulot ng El Niño. […]

Patuloy na ipaglalaban ng mamamayan ng TK ang hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre
March 09, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Tatlong taon na ang lumipas ngunit nananatiling mailap ang hustisya para sa mga biktima ng Bloody Sunday Massacre at kanilang mga kaanak. Habang nagdurusa ang bayan dahil sa papatinding krisis ng naghaharing sistemang malakolonyal at malapyudal, lumalala ang inhustisya at impyunidad ng pasistang estado. Higit na kinakailangang magkaisa ang buong bayan at makibaka para igiit […]

Panagutin ang mga ganid na korporasyon at inutil na estado sa trahedyang dulot ng dambuhalang mina!
March 07, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Nakikiisa ang NDFP-ST sa malakas na pananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng sakuna ng pagguho ng lupa sa Masara, Maco, Davao de Oro noong Pebrero 6 na nagresulta sa pagkasawi ng halos 100 at pagkapinsala ng higit 5,000 mamamayan. Dagdag pasakit ang naranasang trauma at pagkawasak ng kanilang mga tahanan at ari-arian. Dapat […]

Paigtingin ang pakikibakang bayan laban sa chacha! Isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon!
March 02, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Kaisa ng mamamayang Pilipino ang NDFP-ST sa kanilang pakikibaka para tutulan ang charter change (chacha) na pinapakana ng ilehitimong rehimeng US-Marcos II. Ikinalulugod ng NDFP-ST ang pagbubuklod ng mga oposisyon, kritiko, taong simbahan, progresibo at makabayang organisasyon upang palawakin at konsolidahin ang lakas ng bayan para labanan at pigilan ang chacha. Marapat na buong kasigasigan […]

Labanan ang pasistang pang-aatake sa mamamayan ng Rizal!
February 20, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Nananawagan ang NDFP-ST sa mamamayang Rizaleño na patuloy na tumindig at makibaka sa gitna ng sunud-sunod na atake ng reaksyunaryong estado sa kanilang mga karapatang tao, kabuhayan at demokratikong karapatan sa bungad ng 2024. Walang puwang ang pananahimik at pagbabantulot na kumilos sa harap ng mapang-api, mabangis at mapanlinlang na kaaway. Ang ngipin-sa-ngipin na pakikihamok […]

Importasyon at kainutilan ng gubyerno, dobleng pasakit sa mamamayan at magsasaka ng palay
February 14, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Gabundok na ang pasanin ng magsasakang Pilipino at mamamayan dahil sa Rice Liberalization Law (RLL) mula nang isabatas ito noong Pebrero 14, 2019 at dahil sa kainutilan ng gubyerno sa harap ng sakunang El Niño. Dahil sa El Niño tinatayang bababa ang produksyon ng palay habang sisirit ang presyo ng bigas hanggang Setyembre. Malaon nang […]

Hustisya para sa mag-asawang Regala! Panagutin ang AFP at US-Marcos II sa kanilang killing spree!
February 13, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Mariing kinukundena ng NDFP-ST ang karumal-dumal na pamamaslang ng 2nd Infantry Battalion Philippine Army (IBPA) kina Pedro Regala, 78, at Florencia Regala, 67, sa Barangay Toboran, Cawayan, Masbate noong Pebrero 5. Sila ay dinukot mula sa kanilang tahanan, dinala sa lilblib na lugar, at pagkatapos paulit-ulit na pagbabarilin ay tinamnan ng armas para palabasing NPA. […]

Ipagtanggol ang kalayaan at karapatan! Buwagin ang NTF-ELCAC!
February 07, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Ikinagagalak ng NDFP-ST ang rekomendasyon ni UN Special Rapporteur (SR) on Free Expression and Opinion Irene Khan na pagbuwag sa NTF-ELCAC at pagbubuo ng patakaran kontra red-tagging matapos ang kanyang 10-araw na bisita sa bansa. Higit nitong palalakasin ang lehitimong panawagan mula sa mga progresibo at mga organisasyong nagtatanggol sa karapatan at kalayaan ng mamamayang […]

Labanan ang inhustisya at pangangamkam ng lupa, isulong ang pambansa-demokratikong rebolusyon
January 28, 2024 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | Patnubay de Guia | Spokesperson |

Ginugunita ng NDFP-ST at mamamayan ng Timog Katagalugan ang Mendiola Massacre noong Enero 22, 1987. Iniresulta ng masaker ang 13 magsasakang patay at higit 60 sugatan sa isang protesta para igiit ang lupa, karapatan at hustisya sa ilalim ng rehimeng US-Aquino I. Muling inaalaala at binibigyang pugay ng NDFP-ST at mamamayan ng TK ang mga […]