Panagutin ang sinungaling na NOLCOM sa paglabag sa karapatan ng sibilyang si Manilyn dela Cruz

, ,

Malaking kasinungalingan ang ipinagkakalat ng 91st IB at 7th ID ng Northern Luzon Command (NOLCOM) na isang Pulang mandirigma ang hinuli nilang buntis na sibilyan sa isinagawang reyd sa isang bahay sa Sityo Pinamaypayan, Barangay Umiray, Dingalan, Aurora noong Abril 21. Bahagi lang ito ng kanilang panlilinlang upang palabasing makatao ang AFP-PNP sa harap ng umaalingasaw na reputasyon nito bilang terorista at may mahabang listahan ng mga paglabag ng karapatang tao sa bansa.

Batay sa nakalap na ulat, ang biktimang si Manilyn dela Cruz, 19, ay isang Dumagat-Remontado na tubong Tanay, Rizal. Karaniwan sa kanilang mga Dumagat ang magpalipat-lipat ng tirahan upang maghanap ng ikabubuhay. Habang natutulog sa kanilang dampa sa Aurora, inatake ng nag-ooperasyon militar si Manilyn at kanyang pamilya nang madaling araw. Walang habas silang pinaputukan ng mga berdugo. Dahil sa takot, nagtakbuhan ang mga kapamilya ni Manilyn habang naiwan siyang sugatan.

Naglulubid ng buhangin ang NOLCOM sa inilabas na pahayag nito hinggil sa “panggagamot” sa isang “CTG” na iniwan umano ng kanyang mga kasamahan sa labanan. Ginagatasan ni Lt. General Fernyl Buca ang sinapit ni Manilyn para siraan ang rebolusyonaryong kilusan habang pinababango ang sarili, ngunit hindi ito tatanggapin ng mamamayan. Hindi makatarungan ang nananatiling paghawak nila sa buntis na si Manilyn at nakapiit sa bisa ng mga isinampang gawa-gawang kasong arson, attempted murder, direct assault with multiple murder at frustrated murder, sa katotohanang isa siyang inosenteng sibilyan.

Ginagamit ng AFP si Manilyn sa desperadong pagtatangka na pagtakpan ang mahaba at madugong rekord ng reaksyunaryong estado sa paglapastangan sa karapatang tao ng mga sibilyan at rebolusyonaryong pwersa. Sa pagprisinta kay Manilyn bilang “hors de combat”, nais maghugas-kamay ng AFP sa karumaldumal na pagpatay sa mga kasapi ng NPA at kadre ng Partido na hors de combat kagaya nina Isagani Isita, Jethro Caraig, Ermin Bellen, Jose Villahermosa, Lucio Simporoso at iba pa sa Timog Katagalugan. Sa mga nabanggit, walang awa silang pinatay sa kabila nang hindi sila armado, may kapansanan o malubhang sugatan. Upang bigyang katwiran, pinakete pa ng AFP-PNP ang mga biktima na “nanlaban”.

Ipokrito sa kaibuturan ang mga tropa ng Northern Luzon Command at buong AFP sa pagdukot sa mga lider-masa at mga aktibista. Sila ang dumukot at nagpwersa kina Jhed Tamano at Jonila Castro na sumuko matapos dukutin at tortyurin noong Setyembre ng nakaraang taon. Sila rin ang itinuturong salarin sa pagdukot sa dalawang magsasakang sina Norman Ortiz at Lee Sudario sa Gabaldon, Nueva Ecija sa parehong panahon.

Sa kaso ni Manilyn, malaking pambabaluktot ang pahayag ng AFP sa mga pangyayari. Ang pang-aatake ng AFP kay Manilyn at sa kanyang pamilya ay malinaw na paglabag sa pandaigdigang makataong batas at mga patakaran sa digma. Lumang tugtugin na ang pagpiprisinta ng AFP sa mga katulad nina Manilyn bilang Pulang mandirigma para ipakitang “nagwawagi” ang kanilang kontra-rebolusyonaryong gera. Samantala, tiyak na kukubra nang malaki ang AFP sa mga kikbak sa mga pekeng programang pagpapasuko ng NTF-ELCAC.

Magiging hudyat din ito ng matinding panggigipit sa komunidad ni Manilyn upang pigilan ang paggigiit ng masang Dumagat sa kanilang karapatan at kagalingan ni Manilyn. Duguan ang kamay at mahaba at ang rekord ng AFP sa paglapastangan sa karapatang tao lalo ng mga sibilyan. Kabi-kabilang pamamaslang, pagdukot, iligal na pang-aaresto, tortyur, panggagahasa at iba pang karumaldumal na krimen ang ginagawa nito sa mamamayan. Kabilang sa mga biktima ng estado ang dalawang Dumagat na sina Randy at Puroy dela Cruz, mga aktibistang kontra sa mapaminsalang Kaliwa Dam. Kabilang sila mga pinatay sa Bloody Sunday Massacre noong Marso 7, 2021.

Tunay na walang pakialam ang AFP sa kapakanan ng mamamayan makamit lamang ang desperadong pangarap nitong lipulin ang rebolusyonaryong kilusan at wakasan ang armadong paglaban ng mamamayang Pilipino sa buong bansa. Lansakang nilalabag nito ang mga makataong batas upang maisakatuparan ang kontra-rebolusyonaryong gera at ang hibang na target sa taong ito—ang wasakin ang mga larangang gerilya hanggang noong nagdaang Marso at ang mga panrehiyunal na pormasyong gerilya naman pagsapit ng Hunyo. Pagtupad ito sa pangako ng rehimeng Marcos sa imperyalismong US upang maitutok ang mayor na bahagi ng AFP sa niluluto nitong gera laban sa China.

Malaon nang lantad sa mamamayang Pilipino ang tunay na mukha ng AFP bilang nangungunang terorista sa bansa. Marapat lamang na singilin at papanagutin ang reaksyunaryong rehimeng US-Marcos II at AFP-PNP sa mga krimen nito sa mamamayan. Kailangang labanan ang pang-aapi at pagsasamantala upang maipagtanggol ang karapatan ng mamamayan.

Dapat ding igiit ang kagyat na pagpapalaya kay Manilyn lalo’t buntis siya. Ibasura ang mga gawa-gawang kaso laban sa kanya. Kailangang suportahan ang pakikibaka ng mga kaanak ni Manilyn at ng Dumagat at Remontado para sa kanilang karapatan sa lupa, kabuhayan at sariling pagpapasya.

Hangga’t nagpapatuloy ang pang-aapi at pagsasamantala ng reaksyunaryong estado, magpapatuloy rin ang makatarungang pakikibaka ng rebolusyonaryong kilusan. Maaaring sumapi sa NPA ang sinumang handang tumangan ng sandata upang ipagtanggol ang kanilang sarili at ang mamamayan laban sa terorismo ng estado at isulong ang kanilang demokratikong karapatan.#

Panagutin ang sinungaling na NOLCOM sa paglabag sa karapatan ng sibilyang si Manilyn dela Cruz