Archive of Economy

Krisis nagalala, BBM inutil sa pagtapna
February 20, 2023 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | NPA-Southern Panay | Ariston Remus | Spokesperson |

Nagakamang sa kapigaduhon ang Pilipinas bangud sa wala untat nga bayo sang krisis tuga sang mala-pyudal kag mala-kolonyal nga sistema. Humalin pa sang dekada ‘50, nagapausmod na ang manupaktura kag agrikultura sang pungsod. Nagapagamay ang gina-empleyo nga mga mamumugon kag -0.1% ang pag-uswag sang agrikultura. Indi katingalahan nga subong, 15 milyones na nga Pilipino ang […]

Krisis lumalala, BBM inutil sa pagpigil
February 20, 2023 | New People's Army | Panay Regional Operational Command | NPA-Southern Panay | Ariston Remus | Spokesperson |

Gumagapang sa kahirapan ang Pilipinas dahil binabayo ito ng walang puknat na krisis ng malapyudal at malakolonyal na sistema. Magmula pa noong dekada ‘50, pabulusok na ang manupaktura at agrikultura ng bansa. Lumiliit ang ini-empleyong manggagawa at humantong sa -0.1% ang paglago ng agrikultura. Hindi nakapagtataka kung bakit 15 milyones nang Pilipino ang nandoon sa […]

Lahatang-panig na kumilos sa pagtugon sa kalamidad! Ihinto at panagutin ang mapaminsalang proyektong neoliberal at ang nagpapatuloy na militarisasyon sa Masbate
February 17, 2023 | New People's Army | Bicol Regional Operational Command (Romulo Jallores Command) | NPA-Masbate (Jose Rapsing Command) | Luz del Mar | Spokesperson |

Ipinapaabot ng Jose Rapsing Command – Bagong Hukbong bayan ang pakikiisa sa masang Masbatenyo laluna sa mga napinsala ng magnitude 6.0 na lindol nito lamang Pebrero 16, 2023. Umaabot na sa halos 200 ang mga aftershocks. Maraming mga bahay, gusali at mga istruktura ang nasira dahil sa lakas ng lindol laluna sa mga bayan ng […]

The richest, not the nation, must bear the brunt of additional taxes
February 15, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

The US-Marcos Jr. regime is now on its way to completing the reforms in the tax system. On one hand, it imposes a multitude of consumption taxes that the people are made to bear, while on the other, it further reduces the tax obligations of big businesses and corporations. To deceive the masses, it dangles […]

Pinakamayayaman, hindi ang mamamayan, ang dapat pagbayarin ng dagdag na mga buwis
February 15, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Bicol | Ma. Roja Banua | Spokesperson |

Tuluy-tuloy nang ipinatutupad ngayon ng rehimeng US-Marcos Jr. ang mga reporma sa buwis. Sa isang kamay, patung-patong na buwis sa konsumo ang ipinapabalikat sa sambayanan habang sa kabila naman ay pinagagaan pang lalo ang buwis ng malalaking negosyo at korporasyon. Upang malinlang ang masa, kunwari’y pinababa rin ang buwis sa personal na kita. Ngunit ang […]

Tanggalan sa Nexperia, tinutulan
February 14, 2023

Tinutulan ng Nexperia Workers Union-NAFLU KMU ang napipintong tanggalan sa isang departamento ng kumpanya ngayong taon. Nakatakdang isara ng Nexperia Philippines ang Sensors Deparment nito at ililipat sa ibang site dahil “nagpull-out” diumano ang negosyo nito sa kumpanya. “Paano makakabangon ang mga manggagawa sa kahirapan kung tatanggalan (sila) ng kabuhayan?” tanong ng unyon. “Hindi solusyon […]

Pagmamaliit sa datos ng disempleyo, binatikos
February 11, 2023

Nananatiling mataas ang tantos ng disempleyo ng Pilipinas, anupamang gawin ng mga ahensya ng reaksyunaryong estado na pagmukhain itong maliit. Noong Pebrero 8, inianunsyo ng Philippine Statistics Authority na nasa 4.3% ang tantos ng disempleyo sa bansa noong Disyembre 2022 mula sa sa tantos na 4.2% noong Nobyembre 2022 o 2.2 milyon mula sa 2.18 […]

Marcos, kinutya sa panawagang magbayad ng buwis
February 09, 2023

Kaliwa’t kanang pangungutya ang sumalubong sa panawagan ni Ferdinand Marcos Jr sa mamamayan noong Pebrero 7 na magbayad sila ng tamang buwis sa takdang panahon. “Walang moral ascendancy” (wala sa katayuang moral) ang bwelta sa kanya ng maraming Pilipino dahil sa di pagbabayad ng kanyang pamilya ng estate tax na nasa ₱203.819 bilyon noong 2022. […]

Presyo ng mga pangunahing bilihin, lalupang tataas ngayong Pebrero
February 09, 2023

Tumaas nang hanggang 10% ang presyo ng mga pangunahing bilihin tulad ng delata, nudels, gatas at tinapay kumpara sa mga presyo ng mga ito noong Agosto 2022. Alinsunod ito sa suggested retail price bulletin o pabatid tungkol sa presyo na inilabas ng Department of Trade and Industry noong Pebrero 8. May mga aytem na tumaas […]

Ipokrito si Marcos Jr. sa pananawagan na magbayad ng buwis
February 09, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Rizal | Arman Guerrero | Spokesperson |

Sa gitna ng tumatalim na krisis sa ekonomya kung saan hirap na hirap ang mamamayan na pagkasyahin ang kinikita, mananawagan naman ang reaksyunaryong pangulo sa mamamayan na magbayad ng tamang buwis habang nilulustay naman niya ang pera ng bayan sa kanyang maluluhong paglalamyerda. Walang moral na awtoridad si BBM na manawagan para sa pagbabayad ng […]