Mga artikulo sa Pilipino (Articles in Pilipino)

Ang Bayan Special Report | December 2, 2023
December 02, 2023

Ang Bayan (“The People”) is the official publication of the Communist Party of the Philippines, guided by Marxism-Leninism-Maoism. It is published by the Central Committee. AB comes out fortnightly every 7th and 21st of each month. The original Pilipino edition is translated into English, Bisaya, Waray, Hiligaynon and Iloco.

10 Saligang Prinsipyo ng PKP
December 02, 2023 |

Click here to download.

Pinagpupugayan at lubos na sinusuportahan ng rebolusyonaryong konseho ng mga unyon ang Oslo Joint Statement at ang lahat ng pakikibaka’t mga aksyon sa landas ng makatarungan at pangmatagalang kapayapaan!
December 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Southern Tagalog | NDF-Laguna | Revolutionary Council of Trade Unions-Laguna | Teodoro Miguel | Spokesperson |

Malugod na tinatanggap ng Revolutionary Council of Trade Unions–National Democratic Front–Laguna (RCTU-NDF-Laguna) ang kagaganap lamang na Oslo Joint Statement na pinirmahan ng Negotiating Panel ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) at ng mga representante ng Gubyerno ng Republika ng Pilipinas noong Nobyembre 23 sa Oslo, Norway. Nilalaman nito ang pagnanais ng dalawang panig […]

Tuloy-tuloy na isulong ang usapang pangkapayapaan! Suportahan ang unang hakbang tungo sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan!
December 01, 2023 | National Democratic Front of the Philippines | NDF-Laguna | Malaya Asedillo | Spokesperson |

Binabati ng National Democratic Front of the Philippines-Laguna ang paglagda ng GRP at NDFP sa Oslo Joint Statement bilang paunang hakbang sa muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng dalawang panig. Kinikilala ng NDFP Laguna at ng mga rebolusyonaryong pwersa sa Laguna na isang makabuluhang hakbang sa masalimuot na landas na pakikibaka upang makamit […]

Pinakamataas na pagpupugay kay Ka Sandy
November 30, 2023 | Communist Party of the Philippines | CPP Central Committee |

Sa araw na ito, tumitindig ang buong Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) upang magbigay ng pinakamataas na pagpupugay kay Kasamang Sandy (Josephine Mendoza), ikalawang pangalawang kalihim ng Komite ng Partido sa Southern Tagalog, at isa sa mga kagawad ng Komite Sentral na nagsilbing matatatag na haligi ng sentral na pamunuan ng Partido. […]