2 nga taktikal nga opensiba, madinaugon nga nailansar han BHB-Northern Samar ha pagsalin-urog han ika-50 nga anibersaryo han Partido Komunista han Pilipinas!

 

Madinaugon nga nailansar an magkasunod nga duha nga taktikal nga opensiba han Rodante Urtal Command. Ini nga taktikal nga opensiba iginhahampak han Bagong Hukbong Bayan-Northern Samar ha rehimen US-Duterte ha iya plano nga pagpuypoy han rebolusyunaryo nga kagiusan sunod nga tuig 2019.

Dida han Disyembre 18, banda alas-dose han udto, gin-ambush han mga Pula nga mangaraway an usa ka Elf truck nga may sakay nga mga sundalo tikang ha 43rd IB samtang tikadto ha Brgy. Mackinley han Catarman, Northern Samar. Nakakuha han 2 nga katsutsera ngan 1 nga backpack. Lumastar hin 4 minuto an TO. Mayda 8 nga patay nga sundalo ngan waray naman kaswalti ha ranggo han BHB.

Han Disyembre 22, banda ala-sais han aga, gin-ambus han BHB-Northern Samar an 8 nga sundalo tikang ha 20th IB. Ini nga nasabi nga mga sundalo han AFP kaparte han nagpi-PDT ha Brgy. Caputoan, Las Navas. Lumastar hin usa ka oras ngan 15 minutos an nagin balyuay han buto giutan han AFP ngan NPA nga kon diin 3 an patay han mga sundalo ngan 3 nga samaran. Waray naman kaswalti ha ranggo han BHB.

“Ini nga duha nga magkasunod nga ambush han NPA usa nga bigwas ha rehimen US-Duterte ha iya tropa nga sundalo nga nagpi-PDT ha mga kabaryuhan nga kon diin damo an rekord na ha pagtalapas han katungod han mga sibilyan sugad han pagkakampo sulod han baryo gamit an mga pampubliko nga istruktura, iligal nga pag-imbestiga, pirit nga pagpasurender ha mga sibilyan, pagmangulo hin mga kontra-sosyal nga aktibidad sugad hin irignom, curfew ngan pagpugong nga mag-iha ha uma,¨ pahayag ni Ka Amado Pesante, tagapagyakan han Rodante Urtal Command.

2 nga taktikal nga opensiba, madinaugon nga nailansar han BHB-Northern Samar ha pagsalin-urog han ika-50 nga anibersaryo han Partido Komunista han Pilipinas!